Fråga facket Fråga facket

Normalstadgar 2015 för LO-distrikten reviderad upplaga

Organisationsfrågor LO-distriktets syfte är att vara distriktsorganisation för Landsorganisationen i Sverige (i fortsättningen LO), samverkansorgan för medlemsorganisationerna regionalt samt företrädare för den tvärfackliga organisationen i området.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning