Fråga facket Fråga facket

Overheadmaterial om omställningsförsäkringen med omställningsstödet och nya AGB

Kollektivavtal Materialet innehåller en presentation och handledning för visning via dator eller overhead. Materialet som består av en serie bilder, åhörarkopior, anteckningssidor (talarmanus) samt en disposition kan anpassas av respektive förbund och förses med egen logotype. Materialet är skapat i powerpoint maj 2005.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning