Fråga facket Fråga facket

Ramavtal om en arbetsmarknad för alla

Internationellt Den 25 mars 2010 träffade de europeiska arbetsmarknadsparterna BUSINESSEUROPE/UEAPME, CEEP och ETUC ett europeiskt ramavtal om en arbetsmarknad för alla. Detta ramavtal är ett självständigt initiativ och resultatet av förhandlingar mellan de europeiska arbetsmarknadsparterna som ett led i deras arbetsprogram för den sociala dialogen 2006-2008 och 2009-2010.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Att uppnå en arbetsmarknad för alla, en så kallad inkluderande arbetsmarknad, är en mångfacetterad utmaning och en av de viktigaste frågorna för de europeiska arbetsmarknadsparterna. Arbetsgivar- och arbetstagarrepresentanter på alla nivåer och den sociala dialogen spelar en viktig roll i detta arbete.

De europeiska arbetsmarknadsparterna har utifrån sitt arbetsprogram för den sociala dialogen i Europa 2006–2008 och 2009–2010 och sin gemensamma analys av arbetsmarknaden beslutat att förhandla fram ett självständigt ramavtal om en arbetsmarknad för alla.

Det utmanande ekonomiska och sociala klimat som rådde under perioden 2008–2009, då detta ramavtal förhandlades fram, har stärkt arbetsmarknadsparternas vilja att samarbeta för att skapa en arbetsmarknad för alla och utnyttja hela den potential som finns hos arbetskraften i Europa, öka sysselsättningen och förbättra kvaliteten på arbete genom bland annat utbildning och kompetensutveckling. En arbetsmarknad för alla är också en viktig del i Europas arbete för att möta långsiktiga utmaningar, och då framför allt den demografi ska förändringen, den minskande befolkningen i arbetsför ålder och de sociala trygghetssystemens hållbarhet. Att skapa en arbetsmarknad för alla är ett sätt att utnyttja nya arbetstillfällen, till exempel sådana som skapas som ett resultat av en grönare ekonomi.

De europeiska arbetsmarknadsparterna anser att en arbetsmarknad för alla är grundläggande för att främja ekonomisk utveckling och social sammanhållning.