Fråga facket Fråga facket

Riksdagen bekräftar - lägre pensioner

LO ställde som krav i pensionsöverenskommelsen att så inte skulle ske. Den borgerliga alliansen vill försämra ålderspensionen för förtidspensionärer genom att bara låta 80 procent av den inkomst som ligger till grund för pensionen bli pensionsgrundande. Någon som blir förtidspensionerad vid 50 års ålder får enligt Riksdagens utredningstjänst, med dagens system, 96 procent av vad han eller hon skulle få i ålderspension efter att ha arbetat till 65 års ålder och med alliansens förslag 90 procent. Våra egna beräkningar ger samma bild. Motsvarande tal skulle vara 95 respektive 88 procent. När det gäller någon som blir förtidspensionerad vid 30 års ålder hade LO-ekonomerna gjort ett räknefel för där vi angivit att ålderspensionen skulle bli 59 procent av den förväntade. Enligt Riskdagens utredningstjänst ska det i stället vara 67 procent. Det är pinsamt för LOekonomerna. Men det skymmer inte det faktum och alliansens förslag innebär långvariga straff dem för som drabbas av olyckor eller sjukdom mitt i livet, vilket nu intygas av Riksdagens utredningstjänst. Det beror två effekter – dels den förlorade löneutvecklingen och dels den borgerliga alliansens förslag om att bara lägga 80 procent av antagandeinkomsten till grund för sjukersättningen. Det huvudsakliga budskapet som det är viktigt för allmänheten att känna till är att förtidspensionering redan i dag innebär försämrad ålderspension och att den borgerliga alliansen vill försämra ålderspensionen ytterligare för dessa grupper. I den kritik som moderaterna för fram i DN den 1 juni 2006 görs ingen skillnad på huvudsak och bisak.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning