Fråga facket Fråga facket

Riktlinjer för LOs internationella verksamhet

Internationellt Riktlinjer för LOs internationella verksamhet, antagna på kongressen 2004. Allas rätt till arbete och en lön som det går att leva på, är grunden för ett jämlikt och jämställt välfärdssamhälle. Ett starkare anställningsskydd. Ett ökat inflytande över arbetsvillkoren. Över hela världen organiserar sig 150 miljoner arbetstagare fackligt för samma frågor som svenska arbetstagare gör. Gemensamt har vi insikten om att man blir starkare och åstadkommer mer tillsammans än var för sig. Den fackliga idén känner inga gränser.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning