Facket direkt facketdirekt.nu

Röster om facket och jobbet 2002-2003, OH-bilder samtliga

Sammanfattning och slutsatser Rapport 5 är den avslutande delen. I denna rapport knyts de olika delarna ihop och utifrån denna genomgång dras de viktigaste slutsatserna.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning