Fråga facket Fråga facket

Skrivelse till Försäkringskassan angående Sjukförsäkringen

– Det är skandal att människor som försöker göra allt rätt ändå lämnas utan ersättning på grund av att Försäkringskassan och AMS är oeniga om vem som ska stå för ersättningen. För ett år sedan enades myndigheterna om att samarbeta bättre för att åtgärda detta problem. Trots det faller många människor fortfarande oförskyllt mellan de båda myndigheternas stolar. Det var budskapet från LOs avtalssekreterare Erland Olauson när LO uppvaktade Försäkringskassans generaldirektör Curt Malmborg med krav som stärker rättssäkerheten i sjukförsäkringssystemet.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning