Fråga facket Fråga facket

Upprop till stöd för Franska fackföreningsrörelsen i kampen mot otrygga anställningskontrakt

Internationellt Upprop till stöd för Franska fackföreningsrörelsen i kampen mot otrygga anställningskontrakt Vi som undertecknat detta upprop stöder den franska fackföreningsrörelsen och deras demonstrationer i kampen mot den franska regeringens beslut att slopa anställningstryggheten för löntagare under 26 år. Den franska regeringens beslut innebär att ungdomar diskrimineras på arbetsmarknaden. Otrygga anställningar och attacker mot existerande arbetstagarrättigheter är en form av social dumpning inom EU som allvarligt kommer att skada det framtida Europa.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning