Fråga facket Fråga facket

Utstationeringsdirektivet - Vaxholmsfallet i Sverige

Den genomsnittliga organisationsgraden på arbetsmarknaden överstiger 80 procent. Kollektivavtalen beräknas täcka över 90 procent av de anställda på arbetsmarknaden. Enligt svenska rättsprinciper tillämpas ett kollektivavtal på samtliga anställda inom det område som avtalet täcker, det vill säga på både fackliga medlemmar och oorganiserade arbetstagare. Kollektivavtal träffas i regel mellan parterna på förbundsnivå och reglerar, utöver löner, en rad olika arbets- och anställningsvillkor.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning