Fråga facket Fråga facket

Vad händer på mötet?

När det är möte måste man hålla sig till en viss ordning. Skälen till det är självklara. Det handlar om demokrati. På många möten används inte det som kallas mötesteknik helt och fullt efter alla konstens regler. Men det är inte det som är det viktiga. Det viktiga är att vissa spelregler fungerar. Om detta handlar denna skrift.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning