Facket Direkt

Medlem i facket på spanska


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delningBeskrivning


Durante la capacitación, aprenderá más sobre el significado del sindicato y los convenios colectivos, las leyes y convenios, el entorno laboral, los seguros y la historia del movimiento laboral.


La formación tiene una duración de tres días y se realiza durante el día. Y


Debe solicitar una licencia de su trabajo para estudios sindicales a más tardar 14 días antes de que comience la educación.


 


 


Under utbildningen kommer du att få lära dig mer om meningen med facket och kollektivavtal, lagar och avtal, arbetsmiljö, försäkringar och arbetarrörelsens historia.


Utbildningen är tre dagar lång och genomförs på dagtid.


Du behöver ansöka om ledighet från ditt arbete för fackliga studier senast 14 dagar före utbildningen startar.


 

Målgrupp
Tú que eres socio y tienes el español como lengua materna --- Du som är medlem och har spanska som modersmål.

Förkunskapskrav
No es necesario haber asistido a ninguna otra educación sindical. --- Du behöver inte ha gått någon annan facklig utbildning

Adress
Löfströms allé 7
Sundbyberg

Kursanordnare
LO LO-distriktet i Stockholm (Långholmen

Ekonomi
La beca es de 124 SEK por hora durante 2022 y se paga a los participantes del curso que han perdido ingresos durante el período de formación. --- Stipendiet är 120 kronor per timme under 2020 och betalas ut till kursdeltagare som har förlorat inkomst under utbildningstiden.

Övrig information
Para que pueda participar en la formación, sus datos personales son tratados para la administración e implementación de la formación a la que se ha registrado. La administración se lleva a cabo de acuerdo con la Ordenanza de protección de datos (GDPR) y los sindicatos tienen un acuerdo de asistente de datos personales con el proveedor de capacitación. Estamos comprometidos a proteger su privacidad y manejar su información personal de acuerdo con las leyes y regulaciones aplicables. --- För att du ska kunna delta i utbildningen behandlas dina personuppgifter för administration och genomförande av utbildningen du anmält dig till. Administration sker i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) och förbunden har personuppgiftsbiträdesavtal med utbildningsanordnaren. Vi är måna om att skydda din integritet och hanterar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagar och förordningar.

Ansök senast 2022-09-18Intresseanmälan

Personuppgifter

Kontaktuppgifter


Övrig information