Facket Direkt

Medlemsutbildning steg 2


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delningBeskrivning

En tvärfacklig utbildning som genom samtal och diskussioner ger deltagarna möjlighet att utifrån både ett individperspektiv och ett organisationsperspektiv reflektera över nyttan av facklig politisk samverkan.


Tydliggöra fackföreningsrörelsen ansvar och möjlighet när det gäller samhällets utveckling. Utbildningen ger en överblick över ideologier och politiska strömningar och hur de påverkar vårt samhälle.


För att kunna delta i det demokratiska samhället, är det viktigt att känna hur beslut fattas. Kan jag påverka samhället? Vad grundar sig de politiska partiernas förslag på? Vilka värderingar har de olika partierna?


Ledighet enligt studieledighetslagen.  


  

Målgrupp
Alla medlemmar

Förkunskapskrav
Inga

Adress
S:t Persgatan 22b
Uppsala

Lokal
Fyrisån

Ekonomi
LO:s skattefria stipendium

Övrig information
Sista anmälningsdag är 4 veckor innan kursstart
Anmäl allergi/specialkost under övrig information

Ansök senast 2020-04-07Intresseanmälan

Personuppgifter

Kontaktuppgifter


Övrig information