Facket direkt facketdirekt.nu

10 eller 100 år att utjämna löneskillnaderna

Arbetsmarknad Ska det finnas löneskillnader? Hur stora ska de vara? Och vad motiverar löneskillnader? Ny LO-rapport blir underlag för diskussioner.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Kvinnors löner motsvarar 88 procent av männens.
Kvinnors löner motsvarar 88 procent av männens. Foto: Lars Forsstedt

Löneutjämningen har stagnerat 

Som det ser ut nu har minskningen av löneskillnaderna mellan män och kvinnor stagnerat. De senaste 30 åren har nästan ingen utjämning ägt rum. För samtliga arbetare motsvarar kvinnors löner 88 procent av männens löner. Inom industrin har lönegapet mellan arbetare och tjänstemän vuxit till runt 50 procent. Det visar den senaste rapporten Hundra år av ojämlikhet - löner och löneutveckling efter klass och kön från LO-projektet Full sysselsättning och solidarisk lönepolitik.

Claes-Mikael Jonsson är en av projektledarna.

- Hur stora ska löneskillnaden mellan tjänstemän och arbetare tillåtas bli? Kan LO-förbunden enas om en gemensam lösning hur de vill minska löneskillnaderna mellan män och kvinnor? Det är frågor som vi ställer till LO-förbunden för att skapa oss en bild av de långsiktiga lönepolitiska målen inom LO, säger Claes-Mikael Jonsson.

Kan utjämnas snabbare 

Rapporten visar att om det inte görs någonting kommer det att ta 100 år innan löneskillnaderna mellan kvinnligt och manligt dominerade branscher utjämnas. Men om LO förbunden istället väljer att öka lönerna för kvinnorna med en procentenhet per år skulle löneskillnaderna försvinna om 10 år.

När det gäller förhållandet mellan tjänstemännens och arbetarnas löner kommer lönegapet att öka ytterligare om utvecklingstendensen från 1990-talets början håller i sig. År 2032 skulle lönegapet öka från dagens drygt 10 000 kr till 25 000 kr. Om man istället tar fasta på de senaste tre årens löneutveckling med jämnare utveckling ökar lönegapet till 15 000 kr år 2032.

Om LO-förbunden vill minska lönegapet mellan arbetare och tjänstemännen, till samma nivåer som innan 1990-talskrisen, krävs det en löneökningstakt på en procentenhet högre lön, än nuvarande, under sju år för att arbetarna ska vara i kapp igen.

Underlag för diskussioner

- Med denna rapport hoppas vi från projektet att LOs medlemsförbund inom och mellan sig kan börja diskutera  löneskillnader. Ska det finnas löneskillnader? Hur stora skall de vara? Och vad motiverar löneskillnader? Förhoppningen är att rapporten kan fungera som ett underlag i en sådan diskussion, säger Claes-Mikael Jonsson.

Christina Jonsson
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.