Facket direkt facketdirekt.nu

67 miljarder satsas i Sverige från EU 2014 - 2020

Arbetsmarknad Strukturfonderna ska bland annat stärka individernas kompetens och omställning på arbetsmarknaden för att öka Sveriges konkurrenskraft.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Kompetensutvecklingspengar kan sökas inom kort.
Kompetensutvecklingspengar kan sökas inom kort. Foto: Lars Forsstedt

Ny programperiod för EUs tillväxt- och sysselsättningsstrategi

Under den nya programperioden satsas 67 miljarder kronor i Sverige som ska gå till att uppfylla EU 2020-strategin – EUs tillväxt- och sysselsättningsstrategi. Partnerskapsöverenskommelsen mellan den svenska regeringen och kommissionen är nu beslutad och därmed öppnas beslutsvägen också för EUs struktur- och investeringsfondernas program.

Den 11 november arrangerade Jordbruksverket, Svenska ESF-rådet och Tillväxtverket tillsammans en lanseringskonferens på Münchenbryggeriet i Stockholm för den nya programperioden.

Betoning på kompetensutveckling

Filis Sigala, som är ansvarig på LO för kompetensutveckling och Socialfonden, välkomnar Ylva Johanssons betoning på vikten av kompetensutveckling i sitt anförande på konferensen. Dessutom tidigarelägger den nya regeringen, i motsats till den förra, resurserna för Socialfondsprogrammet fram till 2017 med 600 miljoner kronor.

Ylva Johansson aviserade också att 600 miljoner av statsbudgeten ska avsättas för en särskild nationell medfinansiering för dem som står längst från arbetsmarknaden eftersom Sverige här står inför stora utmaningar. Ett normalår tillsätts en miljon jobb på en arbetsmarknad med 4,7 miljoner jobb. Alla jobb är inte nya. En del är förlängningar av visstid på samma jobb men i en ny anställning, så en miljon människor är nya på jobbet varje år.

Bra omställning ger konkurrensfördelar

- Här har regeringen gjort bedömningen att det ger Sverige konkurrensfördelar att vara bäst på omställning, att klara att ta till sig det nya snabbt. Därför är frågorna om kontinuerlig kompetensutveckling så centrala, förklarar Filis Sigala.

Övergångar mellan utbildning och arbete

På lanseringskonferensen berättade arbetsmarknadsminister Ylva Johansson om ytterligare nyheter.

- En viktig sak som är ny är att utveckla och stärka är kopplingen mellan arbetsmarknaden och utbildning. Det kan handla om handledning och lärande på jobbet, validering, yrkesintroduktionsanställningar, något som är här för att stanna, och att förändra övergången mellan utbildning och arbete. Den biten blir allt mer central. Den rätta kompetensen går nästan aldrig att få i utbildningssystemet utan det krävs olika typer av övergångar och en ny del i socialfondsprogrammet är att man kan driva utbildning i övergångarna mellan utbildning och arbete, sa Ylva Johansson

En annan utlovad nyhet är en förenklad redovisning, något som många efterlyst. Det ska vara schablonredovisning och inte kvitto för kvitto.

Christina Jonsson
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.