Facket direkt facketdirekt.nu

Arbetslösheten är extra tuff för unga

Ung i facket I sommar har Fackets Hjälptelefon haft en kraftig ökning av unga som sökt hjälp för missförhållanden på sommarjobbet. Det är tre områden där ökningen av problem är märkbar. Det gäller gratis provjobb, trakasserier och vantrivsel.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Stefan Gradin, ansvarig för Fackets Hjälptelefon.
Stefan Gradin, ansvarig för Fackets Hjälptelefon.

Utförlig rapport i oktober

Under sommaren har intresset för Fackets Hjälptelefon varit mycket stor från bland andra media. I oktober kommer en utförlig rapport som bygger på det material och erfarenheter Fackets Hjälptelefon samlat ihop under sommaren och inte bara från ärenden hos hjälptelefonen utan också från uppsökerierna hos sommarjobbande ungdomar.

I 22 år har LO erbjudit hjälp åt sommarjobbande ungdomar. I år har det kommit 2 576 samtal, vilket är en ökning med 65 procent. Antalet som tvingats provjobba gratis har tredubblats och fallen där någon trakasserats är tio gånger fler i år.

Siffrorna i rapporten bryts ner

Stefan Gradin är ansvarig för verksamheten med Fackets Hjälptelefon.

- Vi kommer också att redovisa i rapporten hur många som varit inne på vår kampanjsida, hur länge man varit där och vad man läst för information för att ge hela bilden av hur många som blir hjälpta. Siffrorna kommer också att brytas ner geografiskt, åldersmässigt och efter kön.

Gratis provjobb

Problematiken kring gratis provjobb är ett fenomen som uppträder i början av sommaren när man startar sin anställning.

- Än en gång vill jag trycka på att det är väldigt många som råkat ut för gratis provjobb. Det är så pass vanligt att många ungdomar tror att det är så här det ska gå till. Vi vet att mörkertalet är väldigt stort. De ärenden vi fått in om gratis provjobb är egentligen att de ringt om något annat och när vi ställt frågor har det uppdagats att de provjobbat flera dagar utan lön. De ser inte det som det stora problemet när de ringer. Frågan de ställer kan gälla till exempel arbetsmiljön. Gratis provjobb tror man är normalt.

Utebliven lön och semesterersättning

I slutet av sommaren hör de av sig som blivit lovade lön men inte får ut den när de slutar. Då är det inte gratis provjobb utan då handlar det om avtalsbrott. Omfattningen av det kommer också att redovisas i den rapport som kommer i oktober.

- Det är problem vi får samtal om nu efter sommaren. Senast fyra veckor efter att man slutat sin anställning ska man ha ut sin slutlön som också ska innehålla semesterersättning. När man kräver sin semesterersättning säger arbetsgivaren att det ingår i timlönen. Då informerar vi om att man inte kan göra så. Då måste det i så fall vara skriftligt överenskommet, förklarar Stefan Gradin.

Medelåldern har ökat på sommarjobben

Den höga arbetslösheten i landet har gjort att medelåldern för sommarjobbare ökat till 25 år.

- Vi tolkar det som att när arbetslösheten är så hög så är det många som konkurrerar om de jobb som finns, säger Malin Norberg som är ungdomssekreterare på LO.Malin Norberg, LOs ungdomssekreterare.

Bristen på jobb gör att många pressas att gå med på villkor som de inte skulle göra annars. Man vågar inte ställa de krav man skulle gjort om det fanns fler trygga anställningar. Redan nu finns allt för många otrygga anställningar. Det är visstidsanställningar som travas på varandra, människor kallas med kort varsel till korta sms-vikariat.

Från 6 till 12 månaders provanställning

- Nu vill alliansregeringen ytterligare spä på otryggheten genom att föreslå 12 månaders provanställningstid i stället för 6 månader som det är nu. En arbetsgivare bör kunna avgöra efter 6 månader om personen är lämplig för jobbet, säger Malin Norberg.

Trakasserierna ökar

I sommar har det kommit fram 20 fall av trakasserier på sommarjobbet. Det som ökat mest är sexuella trakasserier där unga kvinnor uppmanas att klä sig på sätt som lockar kunder till serveringar. Det har också varit fall där muslimer trakasserats för att de utövar sin tro.

- Det är jätteallvarligt. Särskilt eftersom sommarjobbet oftast är första kontakten med arbetslivet och så ska det inte behöva vara, anser Malin Norberg.

 

  Christina Jonsson
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.