Facket direkt facketdirekt.nu

Bättre förebygga än sätta plåster när skadan skett

Regeringen tar bort bidraget till företagshälsovården i budgeten för 2014. Bidraget som funnits sedan 2010 omfattade 346,5 miljoner 2013. I stället avsätts 30 miljoner i budgeten för rehabilitering som ska betalas ut direkt till de enskilda arbetsgivarna.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

arbetsskada488.jpg
Foto: Lars Forsstedt

Stora konsekvenser på arbetsplatserna

Bidraget som funnits sedan 2010 omfattade 346,5 miljoner 2013. I stället avsätts nu 30 miljoner i budgeten för rehabilitering som ska betalas ut direkt till de enskilda arbetsgivarna. Detta kommer att ge stora konsekvenser för FHV på arbetsplatserna.

Regeringen motiverar förändringarna med att pengarna inte använts och Företagshälsovården (FHV) och andra intresseorganisationer anser att systemet varit för krångligt. FHV är viktig för LO-medlemmarna och en fråga LO vill utveckla.

Regeringen gör politiskt självmål

I en intervju i radions Ekot förklarade LOs avtalssekreterare Torbjörn Johansson hur LO vill utveckla stödet till FHV.  LOs avtalssekreterare Torbjörn Johansson

– Regeringen vill att vi ska jobba längre. Förändringarna som kommer går tvärs emot arbetslinjen där vi ska ha ett hållbart arbetsliv och kommer bara att öka utanförskapet. Åtgärden är ett politiskt självmål.

– LO vill i stället öka på stödet till 500 miljoner som är styrda till bra verksamhet för förebyggande hälsovård. Det är där pengarna behövs. Det är bättre än att sätta på plåster när man väl är skadad. Att inte folk blir utslitna är det viktigaste. Att säga att bara för att det är krångligt tar vi bort pengarna är feltänkt.

– Att lägga ut pengarna på arbetsgivarna, och dessutom bara 30 miljoner, ger inte mycket per anställd. Det försvinner i hanteringen. Att skära ner på pengarna i ett läge när alla sjuktal ökar, arbetsplatsolyckor ökar, arbetsskadesjukdomar ökar och sjukskrivningstalen ökar är fel politik.

Fel politik att inte stimulera

– Jag misstror marknaden i det här fallet. Det finns arbetsgivare som är bra och arbetsgivare som är dåliga. Att inte stimulera det som är bra är fel politik. Det finns inga arbetsgivare som gör det här om de inte ser en lönsamhet i det. Om man kan få bidrag hjälper det till att stimulera åt rätt håll. Arbetsgivarna kommer inte att ta det ansvaret, säger Torbjörn Johansson.

Genom att företagshälsovården i dag är med i både det förebyggande och det eftervårdande arbetet med rehabilitering har de också en god kunskap om arbetsförhållandena på den enskilda arbetsplatsen. De kan då ge ett mer kvalificerat stöd än vad anställda på företag som enbart deltar i rehabiliteringsarbetet får del av.

Även om det gamla systemet är krångligt fungerar det bättre än att ta bort det. Att pengarna finns skjuter på en utveckling och att det inte fungerar i dag beror på att arbetsgivarna inte vill ta ansvaret. Om stimulansen tas bort riskerar situationen att bli än värre.

– Då får man stimulera ännu mer så pengarna används i det förebyggande hälsovårdsarbetet. Det är där de behövs. Det finns en risk att man gör kosmetiska prioriteringar som att man får fruktkorgar, vilket är bra i sig, men inte att ge sådant i stället för riktigt bra förebyggande företagshälsovård som är kvalitetssäkrad och som går att följa upp. Varför blir människor utslitna? Varför blir man stressad på jobbet? Varför blir man utbränd? De frågorna ska man undersöka och förebygga.

LO framförde synpunkter för ett år sedan

LOs utredare på området Sven Bergström framförde, tillsammans med övriga parter på arbetsmarknaden, synpunkter till regeringen redan för ett år sedan.   Sven Bergström

– De ursprungliga 500 miljonerna som fanns 2010 för tidiga insatser vid sjukdom borde överföras från Socialdepartementet till Arbetsmarknadsdepartementet och användas för att stimulera strategiskt förebyggande arbetsmiljöarbete i stället för rehabilitering.

– Att de arbetsgivare som försummat det förebyggande arbetsmiljöarbetet ska få bidrag till rehabiliteringsåtgärder är i grunden fel och att alliansregeringen fortsätter att öka utanförskapet genom ytterligare nedskärningar på arbetsmiljöområdet rimmar också dåligt med behovet av en förbättrat anpassning av arbetet för ett längre arbetsliv, säger Sven Bergström.  

Christina Jonsson
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.