Facket direkt facketdirekt.nu

Dags för en lön det går att leva på

Internationellt Det låter som en självklar situation för oss i Sverige att man skall kunna klara sig på en lön för ett heltidsjobb. Så är tyvärr inte fallet för textilarbetare i Kambodja där arbete 7 dagar i veckan, och ofta 16 timmar om dagen, ändå inte ger tillräcklig inkomst för att försörja sig.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Kambodjas textilförbund önskar internationellt stöd i sin kamp för minimilöner som går att leva på.
Kambodjas textilförbund önskar internationellt stöd i sin kamp för minimilöner som går att leva på.

112 timmars arbetsvecka ger inte försörjning

Det låter som en självklar situation för oss i Sverige att man skall kunna klara sig på en lön för ett heltidsjobb. Så är tyvärr inte fallet för textilarbetare i Kambodja där arbete 7 dagar i veckan, och ofta 16 timmar om dagen, ändå inte ger tillräcklig inkomst för att försörja sig. Detta trots att man jobbar i en bransch som genererar cirka 5 miljarder USD årligen och tillverkar många av de mest moderna och eftersökta kläderna och skorna på marknaden idag.

Minimilön under levnadsnivån

Den nuvarande minimilönen för textilarbetare i Kambodja ligger på 100 USD. Den sattes i december 2013, trots att den enligt ILOs beräkningar som var väl kända redan då, ligger långt under analyserad levnadslönenivå som är 157-177 USD beroende på var man bor i landet. Detta ledde till massiva fackliga protester som bemöttes med polis och slutade i massarresteringar, dödsfall och fängelsestraff för ledande fackliga aktivister. I samband med oroligheterna sas det att en ny lönesättningsmekanism skulle utvecklas för Kambodja och ILO har gett teknisk assistans för att göra detta möjligt. Trots detta har tyvärr inget hänt i denna fråga.

Cambodian Action Day den 17 september

I början av oktober 2014 kommer Labour Advisory Committee i Kambodja återigen att tillkännagöra den nya minimilönenivån för anställda inom konfektion, textil och skoindustrin i landet. Fackliga organisationer i Kambodja befarar att den nya minimilönen återigen kommer att sättas till nivåer långt under vad som krävs enligt tidigare analyser. Detta kan komma att resultera i ytterligare oroligheter på arbetsmarknaden. 

En koalition av kambodjanska textilförbund anser att nu är det verkligen dags att minimilönen sätts på en nivå som möjliggör ett anständigt liv för anställda inom konfektion, textil och skoindustrin i Kambodja. Minimilönen måste upp till en nivå som motsvarar kostnadsläget. Det innebär en nivå på cirka 170 USD. För att sätta ytterligare press på regeringen har textil-förbunden efterfrågat internationellt stöd vid kampanjdagen den 17 september.

LO och If Metall skickar protestbrev 

IFS, IndustryAll och UNI uppmanar i enlighet med textilförbundens önskan sina medlemsorganisationer att sätta press på Kambodjas regering för att öka minimilönenivån för textilarbetare så att den motsvarar de verkliga levnadskostnaderna i landet.

LO och If Metall har idag sänt följande brev till Kambodjas premiärminister Hun Sen, där vi uppmanar regeringen att öka minimilönenivån och påtalar vårt missnöje med den uteblivna lönesättningsmekanismen. Läs brevet här.

Leif Isaksson/LO/SE
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.