Facket direkt facketdirekt.nu

Det går att minska arbetslösheten

Ekonomi Hur ska Sverige få fler i arbete? Den frågan diskuterades på konferensen Vägen till full sysselsättning, anordnad av LO-utredningen Full sysselsättning och solidarisk lönepolitik.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Ola Petterson, Eva Mörk och Lena Hagman.
Ola Pettersson, Eva Mörk och Lena Hagman diskuterade sysselsättningspolitik. Foto: Kalle Holmqvist

Massarbetslösheten en utmaning

Massarbetslösheten är en av de största utmaningarna för fackföreningsrörelsen och för samhället i stort. LO har påbörjat ett flerårigt projekt för att utveckla sysselsättningspolitiken.

Inom ramarna för projektet anordnade LO konferensen Vägen till full sysselsättning den 9 april i Stockholm. Ekonomer och företrädare för både fack och arbetsgivare hade bjudits in för att ge olika perspektiv på hur arbetslösheten kan bekämpas.

Sveriges viktigaste fråga

- Vägen tillbaka till full sysselsättning är Sveriges viktigaste fråga, sa LOs ordförande Karl-Petter Thorwaldsson när han öppnade konferensen.

- Det verkar ibland som att alla har accepterat att vi ska ha hög arbetslöshet.

Det går att minska arbetslösheten

Men Karl-Petter Thorwaldsson var övertygad om att det går att minska arbetslösheten. Under stora delar av 1900-talet hade Sverige i stort sett full sysselsättning. I dåliga ekonomiska tider motverkades arbetslösheten, bland annat med hjälp av offentliga satsningar som gav arbetslösa jobb.Karl-Petter Thorwaldsson.

En sådan politik genomfördes ofta i relativt bred enighet, över blockgränserna, påpekade Karl-Petter Thorwaldsson. Det skulle behövas nu också.

- Vi ska hitta metoder för att få fler i arbete, fortsatte han.

Och det var alla deltagare på konferensen överens om att det var möjligt att göra, även om det rådde delade meningar om hur det ska gå till.

Är löneskillnaderna för stora?

Ekonomiprofessor Lars Calmfors tyckte att det behövs flera olika metoder. En av dem skulle enligt Lars Calmforshonom kunna vara lägre löner för vissa grupper. I en uppmärksammad debattartikel i Dagens Nyheter i mars skrev han att löneskillnaderna i Sverige är för små. På konferensen vidhöll Calmfors att även om han inte förespråkade något radikalt systemskifte så vore det bra med en rörelse i riktning mot ökade löneskillnader.

Men den uppfattningen delades inte av de fackliga representanterna.

Marginella effekter

Roger Mörtvik, samhällspolitisk chef på TCO, sa att lägre löner på sin höjd kan ha marginella effekter.

- I dag vill inte företagen anställa människor som står långt utanför arbetsmarknaden, inte ens till extremt låga löner. De kan redan i dag få dem nästan gratis genom olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder, sa han.Roger Mörtvik

Satsningar behövs

Stimulanser till låglönebranscher ger inte heller särskilt många jobb. I stället behövs aktiva satsningar.

- Ska vi nå full sysselsättning behöver vi högre efterfrågan, mer investeringar och mer utbildning.

Modern arbetslinje

Ulrika Vedin, utredare på LO, förespråkade en modern arbetslinje som gynnar det goda och hållbara arbetet.

Hon ville också se fler satsningar på sysselsättningen och påpekade att i slutet av 1980-talet när Sverige hade en arbetslöshet på två-tre procent lade vi mer pengar på arbetsmarknadspolitik än i dag.

- Det krävs politiker som vill satsa, men det är tyvärr brist på det i dag.Ulrika Vedin

Mer utbildning behövs

Apropå frågan om lönenivåer sa LOs chefsekonom Ola Pettersson att lönebildningen inte kan göras ansvarig för alla samhällets misslyckanden. Han tyckte att det i stället behövs en ny regering och en ny politik som satsar mer på utbildning.

Ett internationellt perspektiv gavs av Sangheon Lee från FNs arbetsorganisation ILO. Han påpekade bland annat att om lönerna sjunker så minskar även konsumtionen. Särskilt problematiskt är det att sänka de allra lägsta lönerna eftersom det kommer kräva mer ekonomiska stödinsatser från samhället om de som arbetar inte får en lön som det går att försörja sig på.

Tydligare ansvarsfördelning

Eva Mörk, professor i nationalekonomi vid Uppsala universitet, tog upp problemet med att många arbetslösa blir hänvisade till socialtjänsten eftersom arbetslöshetsförsäkringen inte fungerar tillräckligt bra, och förespråkade en tydligare ansvarsfördelning.

Kommentarer gjordes även av Markus Pettersson från Transportarbetareförbundet, Anders Weihe från arbetsgivarorganisationen Teknikföretagen samt Lena Hagman som är chefsekonom på tjänsteföretagens arbetsgivarorganisation Almega.

 

Läs de medverkandes bildpresentationer (pdf):

Är full sysselsättning möjlig (Roger Mörtvik)

The path to full employment (Sangheon Lee)

Vägar till full sysselsättning (Lars Calmfors)

Arbetsmarknadsreformer för jobb och välfärd (Eva Mörk)

 

  Kalle Holmqvist
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.