Facket direkt facketdirekt.nu

Ekonomisk prognos med åtgärdsförslag

Ekonomi LO-ekonomernas prognos är att arbetslösheten ligger kvar på drygt 8 procent under både 2014 och 2015 och är huvudutmaningen för svensk ekonomisk politik.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Ola Pettersson, LOs chefsekonom, presenterar ekonomisk prognos med åtgärdsförslag.
Ola Pettersson, LOs chefsekonom, presenterar ekonomisk prognos med åtgärdsförslag. Foto: Christina Jonsson

- Det finns ingen enskild åtgärd som gör att vi kan komma till rätta med arbetslösheten utan det krävs ett kraftfullt batteri av åtgärder. Den regering som tillträder efter valet i september kommer att behöva fokusera både på politiken och höja ambitionsnivån rejält. Men här väntar en historisk möjlighet att komma till rätta med den höga arbetslöshet som har varit kännetecknande för svensk arbetsmarknad ända sedan början på 1990-talet, säger LOs chefsekonom Ola Pettersson.

Ekonomin lyfter inte 

LO-ekonom Lars Ernsäter inledde presentationen av prognosen Ekonomiska utsikter för våren 2014.

- Det är inget drag i svensk ekonomi. Den lyfter inte. Utvecklingen i omvärlden är fortsatt trög och den ekonomiska politiken är inte tillräckligt expansiv. Vi ser också en inflation som är oroande låg. Tillväxten ligger på 2,5 procent i år och nästa år. Efterfrågan är för svag för att utmana arbetslösheten som biter sig fast på drygt 8 procent. LO-ekonom Lars Ernsäter

Exporten kommer inte heller att vara en motor för tillväxten. Sverige får förlita sig på den inhemska konsumtionen men den kommer att avta under nästa år.

- Det vi ser är att produktiviteten ökar och vi ser en mer normal utveckling som innebär att sysselsättningen kan öka, säger Lars Ernsäter. Det är också svårt att hitta faktorer som kan öka inflationen. Inflationsförväntningarna kan vara på väg ner och det är det värsta som kan hända i en ekonomi att vi får en nedåtgående spiral.

Största utmaningen 

Som Ola Pettersson ser det är det arbetsmarknadspolitiken som är den största utmaningen i svensk politik.

- Tråkigt nog finns en tendens till att toleransen för arbetslösheten har ökat.  Arbetslösheten är både konjunkturell och strukturell och det behövs en kombination av åtgärder.

LO-ekonomernas förslag 

LO-ekonomerna föreslår:

• Utbildnings- och arbetsmarknadspolitik som hänger ihop och stöttar varandra.

• En finanspolitik som bidrar till att snabbt pressa ner arbetslösheten till mer rimliga nivåer.

• En penningpolitik som fokuserar på inflation och resursutnyttjande och utmanar arbetslösheten.

• Satsningar på bostäder och infrastrukturer som gör att arbetsmarknaden fungerar bättre och stödjer efterfrågan.

• Ett tryggare banksystem.

Riksbankens penningpolitik 

När det gäller penningpolitiken har majoriteten i Riksbankens direktion misslyckats med sin uppgift. De har nästan lyckats bli en aktör i bostadspolitiken och har tappat fokus på sin uppgift, inflation och resursutnyttjande, eller arbetslöshet. Deras prognoser får allt mindre trovärdighet. Det verkar som de är på väg att påverka inflationsförväntningarna och det är olyckligt, anser Ola Pettersson.

- Möjligen behövs en ändring i Riksbankslagen. Riksbanken ska vara oberoende men däremot bestämmer den inte sitt eget uppdrag. Vilket det uppdraget är bör redas ut. Vi kanske också behöver en skarpare utvärdering av Riksbanken.

Stimulera finanspolitiken 

Finanspolitiken är också viktig. LO har drivit att Sverige ska ha en mer stimulerande finanspolitik. För ett år sedan presenterade LO-ekonomerna ett 70-miljarderspaket för att driva ner arbetslösheten och höja nivåerna på våra välfärdsförsäkringar som har urholkats. Förslagen gäller fortfarande.

- Den stimulans som kommer ur förslagen kan tjäna två syften, dels att driva ner arbetslösheten till rimliga nivåer och dels att trygga välfärdsbehoven.

- Om nuvarande regering sitter kvar efter valet kommer också andra delar av välfärden att urholkas, som skola, vård och omsorg. Med våra förslag skulle 100 000 personer kunna komma i arbete. Det motsvarar 2 procentenheter, säger Ola Pettersson.

Tre extra viktiga områden

Utbildningspolitiken är ett sorgebarn. En rad åtgärder måste vidtas. När det gäller de yrkesförberedande programmen minskar de och det måste till åtgärder som måste ske i samråd med arbetsmarknadens parter.

Område två är arbetsmarknadspolitiken.

- Som det är nu har arbetsmarknadspolitiken haft fel inriktning de senaste åren. Bara en av fyra får del av rustande insatser. Ambitionsnivån måste öka och ge ett högre kompetensskapande innehåll. Åtgärder måste in tidigare.

Område tre är bankerna.

När det gäller den finansiella marknaden och bankerna anser Ola Pettersson att vi måste ha färre finanskriser.

- Vi måste ha en annan struktur på vår banksektor. Det finns inget annat sätt än att bankerna måste ha mer eget kapital. Svenska storbanker har mindre eget kapital än banker i Europa och framför allt i USA. Vi behöver fler mindre banker med billigare eget kapital. Det är ett viktigt reformområde för en ny regering.

Se hela presskonferensen på LO Play.

  Christina Jonsson
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.