Facket direkt facketdirekt.nu

En budget för ökad jämlikhet och jämställdhet

Ekonomi LOs chefsekonom Ola Pettersson välkomnar den nya regeringens budget. Högre tak i a-kassan och satsningar på arbetsmarknadspolitiken ligger i linje med vad LO önskat sig.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Ola Pettersson, LOs chefsekonom
Foto: Christina Jonsson

Trygghet i förändring

En av de frågor som LO drivit hårt under lång tid har varit en förbättring av taket i a-kassan.

- Den höjning som sker första maj nästa år är ett första viktigt steg för att upprätta arbetslöshetsförsäkringen som en inkomstbortfallsförsäkring, säger LOs chefsekonom Ola Pettersson.

- Samtidigt ska vi komma ihåg att detta är ett första steg. Ytterligare förbättringar behövs för att de allra flesta ska få 80 procent av sin tidigare inkomst vid arbetslöshet.

Sjukförsäkringen

När det gäller löftet om att höja inkomsttaket i sjukförsäkringen konstaterar LOs chefsekonom att regeringen väljer att skjuta det löftet på framtiden, vilket är något av en besvikelse.

- En takhöjning är oerhört viktigt för sjukförsäkringens framtida legitimitet. Ett första steg med en höjning upp till 8 prisbasbelopp är i detta sammanhang ingen kostsam åtgärd. Under denna mandatperiod borde inkomsttaket i sjukförsäkringen höjas upp till 10 prisbasbelopp.

- Glädjande är däremot att den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen tas bort. Istället för att utförsäkra människor bara för att de passerar en politiskt konstruerad tidsgräns krävs individuellt skräddarsydda rehabiliteringsinsatser. Det är också glädjande att regeringen i denna budget öppnar upp för framtida satsningar på detta område, säger Ola Pettersson.

Rätt kompetens för de nya jobben

Satsningarna i budgeten på skolan och arbetsmarknadspolitiken är nödvändiga för att komma tillrätta med arbetslösheten, menar LOs chefsekonom.

- Om de arbetslösa inte har den kompetens som efterfrågas så finns det en risk att fastna i långtidsarbetslöshet. Arbetsmarknadspolitiken ska rusta för nya jobb och Arbetsförmedlingen understödja matchningen på arbetsmarknaden.

Jämlikhet och jämställdhet

LOs chefsekonom är på det hela taget nöjd med den nya regeringens första budget.

- Fördelningsprofilen på den här budgeten är väsensskild från de budgetar vi sett från alliansregeringen. Den här budgeten leder till ökad jämlikhet och ökad jämställdhet, inte minst tack vare ändringar i sjukförsäkringen och underhållsstödet.

Offentliga investeringar

Samtidigt finns en kvarvarande kritik mot bristen på offentliga investeringar.

- Det behövs omfattande offentliga investeringar i bostäder och infrastruktur för att få fart på tillväxten och för att komma åt arbetslösheten, säger Ola Pettersson.

Jonas Wall/LO/SE
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.