Facket direkt facketdirekt.nu

EU kan bättre - Rösta i EU-parlamentsvalet 25 maj

Kollektivavtal Använd din rösträtt i EU-valet för att stärka kollektivavtalens ställning i Sverige. Din röst behövs i kampen mot sämre löner och sämre anställningsvillkor. Rösta fram ett EU-parlament som står på löntagarnas sida.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

Rösta i EU-valet för ordning och reda

Svenska kollektivavtal ska gälla för lön och anställningsvillkor för alla som jobbar i Sverige. Det ska inte spela någon roll från vilket land arbetstagaren kommer eller vart arbetsgivaren är registrerad.

LO och Socialdemokraterna föreslår bland annat följande ordningsregler för arbetsmarknaden:

  • Inför ett socialt protokoll i EU så att löntagarnas rättigheter blir lika viktiga som de ekonomiska friheterna.  
  • Utländska företag som är verksamma i Sverige ska registrera sig här. Det måste finnas en fysisk eller juridisk person att ställa till svars.
  • Lagstiftningen kring F-skatt ska förstärkas. Det måste vara enkelt att bedöma om en person är en självständig företagare eller anställd. 
  • Lagen om offentlig upphandling ändras så att EUs nya upphandlingsdirektiv till fullo kan tillämpas även i Sverige. Det ger stora möjligheter att ställa sociala krav, däribland krav på kollektivavtal.
  • Lagen om uthyrning av arbetskraft ändras så att det blir förbjudet att hyra ut och hyra in arbetskraft för ett stadigvarande arbetskraftsbehov. Lagen om anställningsskydd ska inte kunna sättas åt sidan genom att företaget säger upp personal för att sedan hyra in personal från bemanningsföretag för samma arbetsuppgifter.
  • Slå fast huvudentreprenörernas ansvar för att underleverantörerna betalar kollektivavtalsenliga löner, följer skattelagstiftningen och betalar arbetsgivaravgifter.
  • Vidta åtgärder som återupprättar konkurrensneutrala villkor inom åkerinäringen. Cabotagemissbruket måste stoppas. 

Bidra till ordning och reda på arbetsmarknaden du också - Rösta i EU-parlamentsvalet senast 25 maj!

Mer information

Ordningsregler för svensk arbetsmarknad (pdf)

LOs politiska plattform inför valet 2014 (pdf)

Mer information om valet hittar du på Val.se

Jonas Wall
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.