Facket direkt facketdirekt.nu

EU-kommissionen bryr sig inte om arbetstagarna

Välfärd EU-kommissionen har presenterat ett förslag till regelförenklingar för företagen. LO, TCO och Saco har skrivit till Sveriges regering för att protestera mot dessa så kallade förenklingar som i praktiken betyder försämringar för arbetstagarna.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

Skydda arbetstagare från skador och dödsfall

Enligt Johan Danielsson som arbetar med Europafrågor på LO bygger den fackliga kritiken på att EU-kommissionen alltför ensidigt tittar på företagens situation utan att bry sig om de anställda.

Johan Danielsson, LO-utredare- Det är den allmänna inriktningen i förslagen som är helt fokuserad på att spara kostnader för företagen. Vilka effekter en minskad regelbörda förväntas få för arbetstagare visas inget eller mycket begränsat intresse.

- Det är bra med förenklingar, men inte försämringar. Arbetsmiljöregler medför naturligtvis en viss börda för företagen, men samhällets intresse av att skydda arbetstagare från skador och dödsfall på arbetet måste vara överordnat, säger Johan Danielsson.

Föraktfullt av EU-kommissionen

Det finns en rad konkreta förslag som oroar LO, TCO och Saco.
- EU-kommissionen aviserar att cabotagereglerna inom vägtransportområdet ska "förenklas". Alla som följt kommissionens arbete på området vet att det innebär fortsatt avreglering.

- Jag upplever det nästan som föraktfullt av EU-kommissionen att återigen komma tillbaka med de här idéerna. Det är bara några månader sedan den ansvarige kommissionären var tvungen att lägga planerna på att släppa cabotaget fritt på is efter massivt motstånd både från fackliga organisationer och från åkeriföretag.

- Problemet på svensk transportmarknad i dag är den stora mängd olaglig cabotagetrafik som gör det mycket svårt att överleva i branschen med svenska lönekostnader. Vi behöver reglera, snarare än att avreglera branschen.

Gold-plating

I de fackliga centralorganisationernas brev till Statsminister Reinfeldt skrivs om något som kallas för "gold-plating". Vad innebär det?

- Det är ett begrepp som används av de som inte tycker att medlemsstaterna ska få införa striktare regler än de minimiregler som tas fram på EU-nivå. Kommissionen anser i princip att tillämpning av mer strikta nationella regler gör det svårare för företagen att verka på den inre marknaden.

- Men man får inte glömma att vad gäller arbetsmiljöregler som stiftas på europeisk nivå säger EU-fördragen att medlemsländerna får införa regler som är mer gynnsamma för arbetstagarna. Så vi är emot att kommissionen nu vill hålla ett extra öga på hur länderna genomför EU-lagar vad gäller arbetsrätt och arbetsmiljö för att i princip få dem att bara genomföra EUs miniminivåer.

Arbetsmiljöfrågan nedprioriteras av EU

Johan Danielsson påpekar på att EU-kommissionen samtidigt skalar ned EUs ambitioner på arbetsmiljöområdet.

- Kommissionen ser arbetsmiljölagstiftning som något betungande för företagen, en börda som EU inte har råd med i den nuvarande ekonomiska krisen.

- Man väljer att avstå från att presentera ett direktiv om belastningsskador och att revidera carciogendirektivet trots att det funnits med i tidigare arbetsplaner. Inte heller presenteras någon ny arbetsmiljöstrategi, säger Johan Danielsson.

Försvagade skyddsregler

EU-kommissionen vill att de tre gällande lagstiftningarna om arbetstagarinflytande, vid kollektiva uppsägningar, övergång av verksamhet samt allmänt om information och samråd, ska slås ihop till en enda rättsakt.

- Vi ser en fara med detta eftersom en sådan sammanslagning lätt kan leda till att gällande skyddsregler försvagas. Det är vi emot.

Regeringen måste markera

Johan Danielsson menar att det är viktigt att regeringen avvisar kommissionens ambitioner på samtliga dessa områden.

- Kommissionen presenterar den här typen av meddelanden för att få stöd av medlemsländerna i sitt fortsätta arbete.

- Om den svenska regeringen inte vill göra det möjligt att bedriva inrikestransporter i Sverige på sämre utländska arbetsvillkor så är det nu man ska markera mot detta. Det blir mycket svårare att stoppa förslaget längre fram i processen.

- Om man vill se ett fortsatt ambitiöst arbetsmiljöarbete på europeisk nivå är det nu man ska agera för att ändra inriktningen på kommissonens arbete, avslutar Johan Danielsson.

Brevet till Statsminister Reinfeldt

Jonas Wall
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.