Facket direkt facketdirekt.nu

Fackets valrörelse ska utvärderas under hösten

Opinionsbildning LO drev en självständig och tydligt facklig valrörelse med flera stora nya satsningar. LOs styrelse har beslutat om en utvärdering för att se om de uppsatta målen nåddes.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Tillsammans i landet ringdes 230 098 samtal på de över 50 valringcentralerna.
Tillsammans i landet ringdes 230 098 samtal på de över 50 valringcentralerna. Foto: Christina Jonsson

LO-styrelsen vill utvärdera valrörelsen

LOs styrelse har tagit beslut om en utvärdering av den fackliga valrörelsen. Uppdraget har getts till Lisa Pelling på Arenagruppen och Handels före detta ordförande Lars-Anders Häggström.

Uppdraget består av 12 definierade punkter och innebär att granska hela LOs upplägg inför valet. Det handlar om att utvärdera om de olika kampanjerna varit effektiva. De ska undersöka effekten av LOs stora satsning på sociala medier, LOs kampanjfilmer och upplägget av valturnéerna.

Självständig facklig valrörelse

Tobias Baudin, LOs vice ordförande, är ansvarig för LOs fackliga valrörelse.Tobias Baudin på facklig valturné.

- Vi gjorde mycket nytt den här gången i valrörelsen från LOs sida. Vi sa att vi skulle driva en mer självständig och mer tydligt facklig valrörelse. Det är klart att vi ser stora nytänk i framtaget av över 50 ringcenter runt om i landet. Vi har nått över 230 000 samtal. Det är en succé.

Nådde vi målen

Det man vill veta är om LO nått sina mål. Det kommer att vara fokus på metoderna, de politiska frågor som lyftes och hur samarbetet har fungerat.

- Det är nu viktigt att utvärdera vad vi kan göra bättre till nästa gång. Därför har vi gett uppdraget till Lars-Anders Häggström, som har lång facklig erfarenhet, och Lisa Pelling som är vd för tankesmedjan Arena idé, att kritiskt granska LO och förbunden för att se hur vi har genomfört den här valrörelsen och ge slutsatser. Det är viktigt att de får arbeta i fred med detta, jobba fritt och lägga sitt förslag.

De slutsatser som kommer fram i utvärderingen blir vägledande för agerandet framöver mellan valen och också i nästa valrörelse. Detta arbete påbörjas nu och slutdatum är satt till den sista november. 

Christina Jonsson
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.