Facket direkt facketdirekt.nu

FNs särskilda Iranrapportör besöker LO

Internationellt Iran behöver omvärldens stöd i kampen för frigivning av fängslade och förföljda fackligt aktiva och för implementering och respekt för ILOs konventioner.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

FNs särskilda Iranrapportör Ahmed Shaheed besöker LO
FNs särskilda Iranrapportör Ahmed Shaheed besöker LO Foto: Anders Larsson

Ingen rätt att organisera sig

Många av de fackliga och mänskliga rättigheter vi tar för givna hos oss resulterar i fängelse och diskriminering i Iran. Det finns inga rättigheter att organisera sig utom för de organisationer som regeringen godkänt. Arbetares rättigheter är mycket begränsade och kvinnors rättigheter är på väg att försämras ytterligare.

Inte internationell standard

Ahmed Shaheed är FNs särskilda rapportör om mänskliga rättigheter i Iran sedan tre och ett halvt år tillbaka. Det finns särskilda rapportörer i 14 länder som har till uppgift att rapportera om tillståndet i sina länder.

- Det vi tittar på är arbetares rättigheter i landet där medborgerliga rättigheter åsidosättas. Även om vi har vissa rättigheter i Iran så lever de inte upp till internationell standard. Det finns grundläggande rättigheter att organisera sig men det finns så många restriktioner så i praktiken är det bara organisationer som har regeringens godkännande som tillåts. Människor som kräver lagliga fackliga rättigheter anklagas för hot mot landets säkerhet.

Internationellt stöd behövs

På pappret tillåts inte diskriminering i Iran, alla är lika, men vissa utvalda grupper har särskilda privilegier så diskriminering är brett förekommande i landet. Situationen för kvinnor är mycket svår när det gäller diskriminering.

- De som stöder mänskliga rättigheter bör ge uttryck för det. De som är fängslade eller utsatta i Iran känner sig tryggare med internationellt stöd. Jag är i Sverige för att det är viktigt att sätta fokus på mänskliga rättigheter, rätten att fritt organisera sig och mot diskriminering. Det går att åberopa internationell lag i Iran om man lyckas få till stånd en rättegång, säger Ahmed Shaheed.

Fängelse hotar fackligt aktiva

Hassan Nayeb-Hashem och Sholeh Zamini från människorättsorganisationen Sudwind vittnar om de stora risker det innebär att vara fackligt aktiv i Iran och kämpar för implementering av ILOs konventioner i Iran.

- Vi behöver ert internationella stöd, säger Hassan Nayeb-Hashem. Det arbete som Ahmed Shaheed gör för FN är mycket viktigt för oss men han har inte tillåtelse att återvända till Iran och myndigheterna i Iran försöker få bort hans FN-mandat.

Reza Shahabi tillbaks i fängelset

Hassan Nayeb-Hashem berättar om några fackligt aktiva som har fått hårda straff för sitt engagemang. En av dem är Reza Shahabi som vi tidigare följt i några artiklar. Han var verksam i bussförarnas fack i Teheran med förorter. Han har suttit fängslad i det ökända Evin-fängelset sedan juni 2010.

- Reza Shahabi är dömd till sex års fängelse. Fem år är för konspiration mot staten och ett år är för att ha spridit propaganda mot staten. Han får heller inte jobba fackligt under fem år. Han har också fått böter på nästan 6 000 US-dollar, vilket är väldigt mycket pengar för en iransk arbetare. Reza Shahabi har genomfört flera hungerstrejker och lider av dålig hälsa, berättar Hassan Nayeb-Hashem.

Resa Shahibi lyckades trots allt få en nackoperation och läkarna bedömde att han behövde ett halvårs rehabilitering för att inte få bestående men. Det som beviljades var en månad utanför fängelset men nu är han tillbaka där trots att han är i mycket dålig kondition.

Nytt lagförslag hot mot Irans kvinnor

Sholeh Zamini berättar att kvinnornas situation i Iran trycks tillbaks. Ett nytt lagförslag kommer att innebära ytterligare försämringar och också här efterlyses internationellt stöd så det kan stoppas innan förslaget blir lag.

- Regeringen vill trycka tillbaks kvinnorna till hemmen. Män kommer att ha första prioritet till jobb och singelkvinnor är längst ner på prioriteringslistan, oavsett utbildning och erfarenhet. Om vi lyckas stoppa lagförslaget skulle det innebära en stor hjälp för iranska kvinnor.

Familjeplanering är förbjudet

Det är också förbjudet med familjeplanering. Det är inte ens tillåtet att prata om det. Det ska straffbeläggas.

- I områden med svagare grupper av befolkningen har det delats ut gratis kondomer på hälsocentralerna men det är nu förbjudet, säger Sholeh Zamini.

Förändringar i undervisningssystemet

Det ska också införas ändringar i undervisningssystemet. Tidigare har flickor tillåtits studera i grund- och mellanstadiet. Nu finns bara en nivå där man går i sex år. Sedan är flickorna 13 år och kan giftas bort enligt iransk lag. Särskilt på landsbygden och är det långt till en skola och ännu längre till en högskola.

- Mannen är familjeöverhuvud och bestämmer om döttrarna ska få studera eller giftas bort, berättar Sholeh Zamini.

Kvinnorna ska fördubbla befolkningen

Iran har nu en befolkning på 75 miljoner. Nu finns ett mål att bli 150 miljoner invånare så kvinnorna ska tillbaks till hemmen och föda fler barn och inte ta del av undervisning och jobb.

I Iran förekommer också barnarbete, redan från fem år.

- Man säger att de hjälper till med familjens ekonomi, säger Sholeh Zamini.

Tre krav för Iran

Tre viktiga krav vill Ahmed Shaheed få igenom i Iran:

1. Alla fackliga fångar ska genast friges.
2. ILOs konventioner ska implementeras och respekteras.
3. Fackföreningsaktiva ska inte förföljas.

Christina Jonsson
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.