Facket direkt facketdirekt.nu

Fördubbling av samtal från ungdomar

Ung i facket Hela augusti återstår av LOs sommarkampanj men redan har dubbelt så många sökt hjälp hos Fackets Hjälptelefon mot förra året. Det är en stor bredd på de frågor som ställs.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Isak Rudberg, Malin Norberg, Katrin Olofsson
Isak Rudberg, Malin Norberg, Katrin Olofsson Foto: Christina Jonsson

Årets sommarkampanj

Malin Norberg är LOs ungdomssekreterare och ansvarar för ungdomsverksamheten på LO.

- I LOs sommarkampanj Facket på sommarjobbet är alla landets LO-distrikt ute på uppsökande verksamhet och besöker sommarjobbande ungdomar på deras arbetsplatser och på ungdomsfestivaler. Dessutom går information om Fackets Hjälptelefon som bio- och radioreklam och på Spotify för att ungdomar som behöver hjälp ska veta vart de kan vända sig om de får problem, säger Malin Norberg.

Fackets Hjälptelefon

Katrin Olofsson och Isak Rudberg jobbar på LO med Fackets Hjälptelefon hela sommaren till och med augusti. De svarar på telefonfrågor och mailfrågor.

- Typen av frågor beror lite på vad det är för väder. I början av juni fick vi många frågor från ungdomar som blivit hemskickade från jobbet. Det var under en period när det var regnigt och kallt. Det är vad som kallas solskens- eller regnavtalet. När det inte finns jobb skickas ungdomarna hem, oftast utan betalt, berättar Isak Rudberg.

- Många ringer också om dåliga anställningsvillkor eller om att arbetsmiljön är dålig. De vill veta hur man säger upp sig, om vad man har för uppsägningstid, säger Katrin Olofsson.

De flesta ringer inte för att de inte får lön utan de vill veta om de får rätt lön.

- Att ungdomar provjobbar utan lön har vi bara stött på ett fåtal gånger. Det kan vara att personen fått jobba ett par dagar innan hen börjat sitt jobb och fått betalt när hen kommit igång. Men det finns ingen anställningsform som heter provjobb, säger Katrin Olofsson.

Viktigt få anställningsbevis

Det allra viktigaste rådet till alla inför sommarjobbet är att se till att få ett anställningsbevis. Det har man rätt att få.

- Många förstår nog inte att det är sjukt viktigt att ha ett anställningsbevis. Där regleras individens anställningsvillkor. Det är intyget man kan luta sig mot. Där ska stå vilken anställningsform, lön, uppsägningstid, arbetstider, arbetsuppgifter hen ska ha. Det viktigaste när man ska sluta på sitt jobb är att säga upp sig i tid och att se till att få ett arbetsintyg, förklarar Isak Rudberg.

Bredd på frågorna

Det är en väldig bredd på frågorna i de samtal som kommer in.

- Det är allt från de som bara är intresserade av hur det ska fungera på arbetsplatsen till att ha blivit sexuellt trakasserad på jobbet. Folk har förstått att det går bra att fråga om allt man har problem med på sommarjobbet, inte bara om lönen, säger Isak Rudberg.

- Vi får frågor om minderårigas arbetsmiljö. Det kan ringa någon som är minderårig, under 18 år, och jobbar 12 timmars arbetspass utan rast. De är inte många men det är skrämmande att det förekommer. De kan också handla om att stå i kassan och ensamarbete som inte får utföras av minderåriga. De branscher som ringer mest är från Handels och Hotell & Restaurang, där flest sommarjobb finns, berättar Katrin Olofsson.

Dubblerade kontakter

Stefan Gradin är ansvarig på LO för verksamheten med Fackets Hjälptelefon.Stefan Gradin

- Hittills har vi haft en dubblering av kontakter på telefon och mail mot förra året men förra året hade vi historiskt lite samtal och mail. Det beror nog mycket på att vi då hade utvecklat den digitala informationen mot tidigare år. Ofta går det att hitta svar på sina frågor på vår hemsida och då är det många som inte behöver ringa. Det kan handla om svar på enklare frågor som arbetstider eller vad man får utföra för arbetsuppgifter som minderårig. Det kan man läsa sig till.

Ungdomarna ringer oftast själva

Det är oftast ungdomarna själva som ringer, ungefär i 80 procent av samtalen. I 20 procent är det föräldrarna och då mest mammor. Det är ungefär dubbelt så många tjejer som killar som ringer och dubbelt så många mammor som pappor. De flesta som ringer är mellan 17-23 år. De allra yngsta ringer inte så ofta. Det kan bero på att de yngsta inte får något sommarjobb.

Året-runt-arbetslösa tar sommarjobben

- Som arbetsmarknaden ser ut nu är det ofta året-runt-arbetssökande som tar sommarjobben. Om man ska ha chansen att få ett sommarjobb måste man vara ute tidigt och ansöka.

Vissa kommuner satsar på att alla gymnasieungdomar som vill ha ett sommarjobb ska få det. Då handlar det om skapade feriejobb.

- Där har vi oftast inga problem. Innan feriejobben börjar, samlas ungdomarna till informationsmöten och där är facket med och informerar, så på de jobben blir ungdomarna väl omhändertagna, berättar Stefan Gradin.

Uppsökeriverksamhet i LO-distrikten

En anledning till att vi når så många ungdomar är att LO-distrikten har uppsökande verksamheter ute i landet med Facket på sommarjobbs-kampanjen. Där besöker de ungdomarna på sommarjobben och informerar dem om rättigheter och skyldigheter.

- Vi har pratat med drygt 23 000 ungdomar på uppsökande verksamheter på sommarjobben och i telefonsamtal denna sommar, berättar Stefan Gradin.

TCOs hjälptelefon nedlagd

Tidigare år har TCO drivit en hjälptelefon som tagit emot frågor från deras branscher.

- Sommarjobbsexperten är nedlagd så vi får sådana samtal hit och vi försöker hjälpa dem också. Det kan också vara en liten del av förklaringen till att vi har fått en fördubbling av samtalen till oss, säger Malin Norberg.

Numret till Fackets hjälptelefon är 020-56 00 56.

Christina Jonsson
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.