Facket direkt facketdirekt.nu

Försnack inför budgetpropositionen

Ekonomi Utifrån vad som redan läckt och det man spår att finansministern ska presentera den 18 september diskuterade LO-ekonomerna med Swedbanks chefekonom Anna Felländer och Jesper Hansson, prognoschef på Konjunkturinstitutet, vad budgeten bör innehålla för att möta de behov vi står inför.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Anna Felländer Swedbank och Jesper Hansson KI
Foto: Christina Jonsson

Sista budgeten före valet

Årets budget är den sista före valet. Konjunkturinstitutet och Swedbank har lagt fram sina prognoser för de närmaste åren och LO-ekonomerna har presenterat sina analyser i Ekonomiska utsikter.

Från Swedbanks prognos presenterar Anna Felländer att ekonomin i västvärlden tar fart.

– Det är tre drivande krafter som för ekonomin framåt i Sverige. Hushållens ekonomi förstärks, det drivs en expansiv finanspolitik som främst riktas mot hushållen och vi har en tillväxt på de rätta ställena. Vi har döpt vår konjunkturrapport till Västvärlden tar fart.

 Europa tar fart 2015

Swedbank har reviderat upp sin tillväxtprognos för Sverige från 2,7 till 3,2 för nästa år. Det är Europa som står för större delen av svensk export. Recessionen i euroområdet ligger bakom oss. Riskerna består men det ser bättre ut. Det tar ändå inte fart i Europa förrän 2015. Hushållen har stärkts, varslen har minskat och risken för att bli arbetslös har dämpats. Börsen har stigit med 15 procent och huspriserna har ökat med 6 procent.

– Tillsammans med en expansiv penningpolitik ser vi att disponibelinkomsterna hos hushållen stärks, konsumtionen ökar och sparandet går ner något men det dröjer till 2015 innan arbetslösheten kommer ner. Detta leder till en inflation som är inhemsk.

– Vi har låga löneavtal men vi ser ändå en viss tendens till löneglidning. Finansdepartementet räknar med ett budgetutrymme på 25 miljarder och fokuserar främst på inkomstskattesänkningar, på arbetsmarknadspolitik och utbildning. Men arbetsmarknadsåtgärderna riktar sig främst till dem som redan har jobb. De som står längre bort från arbetsmarknaden får inte lika stor del av reformerna. Vi tycker också att skattesänkningarna riskerar att elda på bostadsmarknaden så skuldsättningen på sikt kan ligga på höga nivåer.

Brist på bostäder problematiskt

Den största strukturella utmaningen ligger i det låga bostadsbyggandet.

– Det kostar att inte bygga, i form av utebliven tillväxt, att arbetsmarknadens funktionssätt försämras, man kan inte flytta dit jobben finns. Storstäderna växer och det är främst unga som drabbas, menar Anna Felländer.

Bristen på hyresrätter hindrar flexibiliteten på bostadsmarknaden. Hyresregleringen hämmar bostadsbyggandet. Fler bostadsrätter i relation till hyresrätter gör att hushållen behöver belåna sig.

– Högteknologiska och innovativa tjänster skapar tre jobb i servicesektorn på varje tjänst som är kopplade till tillverkningsindustrin. I USA är motsvarande siffra fem.

Anna Felländer välkomnar regeringens yrkesutbildningar för unga och slopad differentiering av a-kassa och lägre arbetsgivaravgifter.

– Vi vill inte ta bort överskottsmålet men revidera det, säger Anna Felländer.

Inga ofinansierade åtgärder

Slutsatsen i Konjunkturinstitutets (KI) augustirapport är att det inte finns utrymme för ofinansierade åtgärder. Det säger Jesper Hansson.

– Det är stort tryck på offentlig service och även om överskottsmålet sänks behöver skatten höjas och det behövs åtstramningar om nivån i offentliga sektorn ska behållas på nuvarande nivå.

Konjunkturinstitutets prognos sträcker sig fram till 2017 då vi bör nå överskottsmålet på en procent. KI rekommenderar inte permanenta skattesänkningar. Konjunkturåterhämtningen inleds 2014.

Ola Pettersson har en delvis annorlunda problembeskrivning. Det handlar om arbetslösheten i Sverige och vad som krävs för att behålla det offentliga åtagandet.  Ola Pettersson, LOs chefekonom

– Åtta procent arbetslöshet ger förluster i ekonomin förutom lidande för de arbetslösa. Jag tror att svenska folket åtminstone vill behålla nivån i välfärden men nu ser vi en urholkning. Det behövs stor ökning av resurserna till kommuner och landsting.

Ola Pettersson tycker också att det finns en överdriven rädsla för inflation när lönebildningen fungerar väldigt bra.

Arbetslösheten måste ner

– Vi måste få ner arbetslösheten till åtminstone sex procent. Det skulle inte innebära någon inflationsrisk. Det finns positiva inslag i regeringens budget men inget som tyder på en förbättring av arbetslösheten eller en höjning av kvaliteten i välfärden.

Anna Felländer förordar en satsning på reformer som ger effekt på lång sikt. Vi behöver ett överskottsmål, bygga mer bostäder, mer forskning och skapa kluster så vi får en bred forskningsarena.

Ola Pettersson vill ha en diskussion om nivån på överskottsmålet. Han anser också att det kommer att ta lång tid att komma tillbaks till en normalsituation på arbetsmarknaden.

Budget för dem som har arbete

Regeringens budget gynnar dem som redan har arbete och det finns risk för problem på bostadsmarknaden och modigare steg bör tas här och Anna Felländer är för en avreglering av bostadsmarknaden. Alla bostäder behöver kanske inte ha samma höga standard.

– Det är en dålig policymix i budgeten med undantag av att man tar bort de differentierade arbetslöshetsersättningarna. De ungdomsgrupper som saknar utbildning är problemet.

Skattesänkningar kommer att innebära sparande och exportläckage. Med dagens politik blir det svårt att nå inflationsmålet ens till 2015, säger Ola Pettersson.

Om de fick vara finansminister och ändra i budgeten och ta bort en sak och lägga till en skulle alla tre välja bort jobbskatteavdraget. Anna Felländer och Jesper Hansson skulle också välja stödet till bostadsbyggandet. Ola Pettersson har svårt att välja mellan stöd till ungdomsgruppen och bostadsbyggandet.

Se seminariet Budgetpropositionen 2014 - ett försnack i LO play.

                                                          

       

Christina Jonsson
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.