Facket direkt facketdirekt.nu

Förtidsröstningen startar den 27 augusti

Opinionsbildning Mellan den 27 augusti och den 14 september går det att förtidsrösta i valen till riksdag, kommun och landsting. Du kan förtidsrösta i vilken röstningslokal du vill i hela landet.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

riksdagshuset
Sveriges Riksdag Foto: Christina Jonsson

Viktigast att vara med och påverka

Den stora valdagen till riksdag, kommun och landsting infaller denna gång den 14 september. Det är en speciell känsla att få gå och lägga sin röst på själva valdagen. Det är lite högtidligt. Men alla har inte möjlighet till det. Det viktigaste är att vara med och påverkar vilken politik som ska föras under de närmaste fyra åren och från och med onsdagen den 27 augusti och fram till valdagen är förtidsröstningen öppen över hela landet.

Alla kommuner har vallokaler

Det går att rösta på alla bibliotek och kommunerna erbjuder också andra lokaler för förtidsröstning. Valmyndigheten har uppgifter på vilka lokaler som är tillgängliga i den kommun du vill förtidsrösta.

Ta med röstkort och ID-handling

För att förtidsrösta måste du ha med dig ditt röstkort och id-handling. Om du inte har någon id-handling kan du styrka din identitet genom att vara känd av röstmottagaren eller ta med dig någon som går i god för din identitet. Den person som går i god måste då visa sin id-handling.

Bra info om hur man röstar

Om du röstar för första gången kan det kanske kännas lite oroligt för hur det går till när man röstar. Valmyndigheten har tagit fram en informativ affisch med mycket klargörande bilder i nio steg. Det finns också personal i vallokalerna som berättar precis hur man går tillväga.

Du kan ångra dig

Om du ångrar din förtidsröstning har du en andra chans. Om du röstar på valdagen också är det den rösten som gäller. Däremot kan du inte förtidsrösta två gånger.

Internetröstning finns inte

Det går inte att rösta via internet. För att det ska bli möjligt måste vallagen ändras. Riksdagen beslutar om ändringar i lag. Valmyndigheten har inget uppdrag att besluta om eller genomföra försök med elektronisk röstning.

Påminn utlandssvenskarna

Det går också att rösta från utlandet. Hur det går till går att läsa på Valmyndighetens hemsida. Det finns flera sätt. Påminn gärna röstberättigade svenskar utomlands som du känner att de ska utnyttja sin rösträtt. Tänk på att utlandsröstningen avslutas tidigare än röstningen i Sverige beroende på att röstsedlarna måste hinna transporteras till Sverige innan valdagen.

Att rösta med bud

Bara vissa personer får rösta med bud. Man kan rösta med bud om man är sjuk, funktionshindrad eller gammal och inte själv kan ta sig till sin vallokal eller en röstningslokal. Man kan också rösta med bud om man är intagen på häkte eller kriminalvårdsanstalt. Om du bor utmed en lantbrevbärarlinje kan lantbrevbäraren vara bud åt dig. Det framgår av Valmyndighetens hemsida vilka krav som ställs vid röstning med bud.

Förutsättningarna är goda för ett högt valdeltagande.

Christina Jonsson
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.