Facket direkt facketdirekt.nu

Frihandelsavtal kan ge en miljon jobb

President Obama bör alliera sig med fackliga företrädare för att amerikanska arbetare ska förstå vad som är bra med frihandel. Oron för sämre förhållanden för USAs arbetare efter ett avtal är obefogad. Både USA och Europa blir vinnare.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

LOs ordförande Karl-Petter Thorwaldsson Foto: Lars Forsstedt

LOs ordförande Karl-Petter Thorwaldsson var på besök i USA i maj och pratade frihandel med USAs frihandelsförhandlare och fackliga företrädare. Ett frihandelsavtal mellan USA och Europa skulle kunna ge en miljon jobb  på var sida Atlanten.

 – Det jag pratade med dem om hade jag gärna diskuterat med president Obama. Han bör alliera sig med fackliga företrädare för att få en förståelse bland vanliga amerikaner för vad som är bra med frihandel. Obama skulle få lära sig mycket om och den svenska modellen. Vi ska se om vi kan erbjuda amerikanska företag att få träffa svenska fackliga företrädare så de förstår att man kan ha goda relationer mellan fack och arbetsgivare. Bara det att facket kunde få en plats i bolagsstyrelsen skulle göra stor skillnad.

LOs ordförande Karl-Petter Thorwaldsson och ordföranden för AFL-CIO Richard Trumka.

 

 LO är väldigt frihandelsvänligt

Totalt sett är LO väldigt frihandelsvänligt och har alltid varit det. Sverige är ett av världens mest exportberoende länder.

 – Vi får gå tillbaks till de ideologiska rötterna i vår del av världen för att förstå varför fackföreningsrörelsen är för frihandel. Man tror ju att det är den vänstra sidan som varit för skatt. Men man glömmer ofta att de som tog in skatt innan industrialiseringen var de som hade skattprivilegier, de som var ägare, de som var adelsmän, de som var rika.

I Stockholm heter alla infarter någonting på tull, som Roslagstull, Hornstull. De var de ställen där maktapparaten tog upp skatt för att man skulle få komma in i staden med sina varor och också när man skulle lämna staden.

– De rika byggde upp sina rikedomar. Med industrialiseringen fick vi en ny samhällsklass, borgarklassen, som tjänade mycket pengar. De blev begränsade av alla dessa tullar.

 Också i Frankrike gjorde borgarklassen uppror mot adeln för att få till frihandel. Det är bakgrunden till franska revolutionen.

 – Arbetarrörelsen var också mot de som hade makten, de rika och adeln. Så för vår del blev frihandel ett sätt att jämna ut skillnaderna mellan rik och fattig. Vi har varit väldigt frihandelsvänliga i över hundra år i arbetarrörelsen i hela världen.

 Sverige är enormt exportberoende

– Sveriges industri byggdes från början upp av våra råvaror skogen, malmen och det som skedde runt järnbruken. Redan från början var den svenska befolkningen för liten för att svälja allt det vi producerade. Så redan tidigt blev Sverige enormt exportberoende.

 50 procent av Sveriges bruttonationalprodukt kommer från export. Utan exporten skulle våra medlemmar förlora inkomster i kommuner och landsting baserat på inkomster vi får från export. Välfärden skulle bli sämre om vi begränsade frihandeln, förklarar LOs ordförande.  

 En miljon jobb i Europa med frihandelsavtal

– Jag kan inte säga nej till en miljon jobb i Europa. Särskilt när vi vet att andelen för Sverige skulle bli större än för övriga Europa eftersom vi har så stor export. Det skulle gynna de företag som exporterar från Sverige till USA och vi skulle också få lättare att importera. För mig är detta ett jättebra tillfälle att ge folk arbete.

 USA är av tradition inget frihandelsvänligt land. De har haft sin frihandel över en kontinent och de har varit så starka ekonomiskt att de aldrig behövt export men nu har de tappat jobb.

 Tariffer och handelshinder finns

– Det är inte så att vi har stränga regler men det finns en del tariffer och en del handelshinder. USA gillar inte att vi har begränsningar vad gäller GMO (genmodifierade odlingar). Det är accepterat i USA. Vi gillar inte heller hormonbehandlat kött. Det finns svåra frågor att komma överens om inför ett frihandelsavtal, som miljöregler som inte harmoniserar i dag.

 Hatar facket

LO har ett problem med att amerikanska företag hatar facket. De har en mycket gammeldags syn på facket. Om vi skulle tvingas ha samma regler här som i USA för hur man ska få starta en fackförening blir det inget frihandelsavtal.

 – Deras regler säger att omröstning måste ske på varje arbetsplats och måste vara minst 50 procent i majoritet för att få starta en fackförening. Det är väldigt svårt. Men vi har inte hört något som tyder på det.

 – För svenska löntagare skyddar svensk lagstiftning arbetsrätt och anställningsvillkor. Men vi måste vara väldigt observanta så att inte ett amerikanskt synsätt kommer in bakvägen.

 

Christina Jonsson
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.