Facket direkt facketdirekt.nu

Hållbara jobb i fokus på Världsfackets kongress

Internationellt Den globala fackliga rörelsen behöver växa för att arbetarnas rättigheter och villkor i världen ska kunna stärkas och bli bättre, menar LOs ordförande Karl-Petter Thorwaldsson som deltar vid Världsfackets kongress i Berlin.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Att orka höja sin röst

Karl-Petter Thorwaldsson

Building workers’ power är temat på Världsfackets tredje kongress den 18–23 maj. Rätten att organisera sig fackligt är en av de viktigaste frågorna under kongressen. Men också kampen för ökad sysselsättning och rättigheter för migrerande arbetskraft.

- Den som är arbetslös är fattig. Om arbetet handlar om liv eller död är det inte många som orkar höja sin röst, kräva sina rättigheter och engagera sig fackligt, säger Karl-Petter Thorwaldsson.

Slavliknande förhållanden

Under kongresstemat finns tre underteman där handlingsplaner ska beslutas om. Realising rights handlar om fackliga rättigheter, kränkningar av dessa och migrantarbetarnas utsatta position i världen.

Under vintern har rapporter avslöjat hur arbetare från länder som Nepal, Pakistan och Indien hänsynslöst utnyttjas i några av världens rikaste länder, bland annat Qatar. De tvingas arbeta för svältlöner under slavliknande förhållanden, som hembiträden och på byggen.

Migrantarbetare är också särskilt utsatta för tvångsarbete. Världsfacket har startat en kampanj för att få världens regeringar att stödja förslaget om ett nytt bidande ramverk mot tvångsarbete.

Med livet som insats

En speciell punkt under temat listar countries at risk, länder där människor med livet som insats slåss för anständiga villkor på jobbet. För rätten att bilda och vara med i fackföreningar, förhandla om löner, teckna kollektivavtal och andra för oss självklara rättigheter.

Samarbetsavtalet med Sveriges olympiska kommitté, som redan har stått modell för den norska ansökan om OS, kommer att presenteras för en vidare krets av LO. Målet är att visa hur ett stort internationellt evenemang i alla delar kan byggas på respekt för mänskliga rättigheter.

20 miljoner fler fackliga medlemmar

Union growth fokuserar på att organisationsgraden behöver bli högre för att arbetarnas rättigheter bättre ska kunna tillvaratas.

Världsfacket ITUC, International Trade Union Congress, eller på svenska IFS, Internationella fackliga samorganisationen, är med 176 miljoner medlemmar från 325 fackliga organisationer i 161 länder världens största demokratiska rörelse i världen. Ändå är endast 7 procent av arbetskraften organiserad i demokratiska fackföreningar fria från staten.

För att öka möjligheten för världens arbetare till kollektiva förhandlingar för högre löner, säkrare arbetsplatser, bättre villkor och social rättvisa är målet att öka antalet medlemmar med 20 miljoner till nästa kongress om fyra år.

Hållbara jobb

Sustainable jobs, secure incomes and social protection tar sin utgångspunkt i bättre kvalitet på jobben, problemen med otrygga anställningar samt behovet av gröna jobb och en politik för full sysselsättning.

Reine Boström/LO/SE
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.