Facket direkt facketdirekt.nu

Hot och våld på jobbet kan förebyggas

Arbetsmiljö Hot och våld är vardag på många arbetsplatser. Men det går att förebygga.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Väktare med hund.
Väktare med hund. Foto: Lars Forsstedt

Kunskap ska ge bättre säkerhet

Att utsättas för hot och våld på arbetet är ett allvarligt arbetsmiljöproblem. Arbetsmarknadens parter har därför genom Prevent tagit fram ett nytt utbildningsmaterial om hur arbetet kan göras tryggare, enklare och säkrare.

Statistik visar att arbetslivet är en utsatt arena. Anställda blir utsatta för hot och våld i sin yrkesroll.

Konsekvenserna av hot och våld på arbetet är både smärtsamma och kostsamma. Negativa effekter som sjukfrånvaro, personalomsättning och minskad produktivitet kan direkt kopplas till konflikter, hot och våld.

- Så länge det finns människor som drabbas av hot och våld i arbetet är det angeläget att arbeta med dessa frågor, säger My Billstam, ansvarig ombudsman för frågorna hos LO. My Billstam

Sex arbetstagare drabbas varje dag 

Varje dag drabbas sex arbetstagare så allvarligt av hot eller våld på arbetet att de tvingas vara sjukskrivna. En del av dessa kommer att vara sjuka länge på grund av fysiska skador eller den psykiska belastning det innebär att bli utsatt för hot och våld.    

- Ingen ska behöva känna sig rädd eller otrygg på jobbet, säger My Billstam.

Genom att förbättra säkerheten på arbetsplatsen och införa genomtänkta rutiner kan många hot och våldssituationer undvikas helt. Och negativa effekter av en riskfylld situation kan mildras både för drabbad individ och arbetsorganisation.

Verktyg baserat på erfarenhet och kunskap 

Förebygg hot och våld på jobbet, är ett nytt utbildningsmaterial i ämnet från Prevent. Materialet ger kunskap om hur arbetet kan göras tryggare, enklare och säkrare. Det erbjuder verktyg som baserar sig på beprövad erfarenhet och aktuell forskning.

Fokus ligger på att erbjuda kunskap och exempel på hur våld och hotfulla situationer kan förebyggas. Men också på agerandet under och efter en incident.

- Ett budskap är att det går att åstadkomma kraftfulla effekter med relativt små förändringar, säger My Billstam.

Bok, kampanjsida och seminarier 

Boken Förebygg hot och våld på jobbet ges ut av Prevent i samverkan med LO, PTK och Svenskt Näringsliv. Boken beställs här.

En kampanjsida med en podcast i fyra avsnitt hittar du här.

En seminarieserie på temat arrangeras i Umeå, Stockholm, Malmö och Göteborg under april. Anmälan till seminarierna görs här.

Reine Boström
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.