Facket direkt facketdirekt.nu

Byt regering för jobb och välfärd

Opinionsbildning LOs styrelse har beslutat om en inriktning för LOs arbete inför riksdagsvalet och valet till Europaparlamentet 2014. LO och förbunden har bestämt sig för att formulera en politik och agera på det sätt som bäst gynnar LOs medlemmar. Sverige ska vara ett land i full sysselsättning med en arbetsmarknad där schysta villkor gäller. Därför kommer LO att gå till val med målet att byta regering 2014.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

hamnarbeterska488
Foto: Lars Forsstedt

Full sysselsättning avgörande

- För LO är arbetet för full sysselsättning avgörande. Över 400 000 svenskar tvingas gå arbetslösa. Vi kommer att arbeta fram egna förslag för hur målet om full sysselsättning ska uppnås. En del av arbetet kommer att ske före valet och har stor betydelse för hur vi utformar våra krav. Målet är fler och tryggare jobb och för en bättre och ökad välfärd, säger LOs förste vice ordförande Tobias Baudin.

LO vill få igång de politiska samtalen och se vilka frågor som är viktiga för medlemmarna.

-  Därför startade vi redan i april den landsomfattande samtalskampanjen Mitt Sverige – Vår framtid. Resultatet väntas vara klart i december och kommer att ligga till grund för vårt valmanifest, säger Tobias Baudin.

Socialdemokratisk regering bäst för medlemmarna

- Vi ska göra mer, vi ska göra det bättre och vi ska göra det tillsammans. Vår bestämda övertygelse är att det är helt avgörande för våra medlemmars framtid och för samhället i stort, att vi får en socialdemokratisk ledd regering efter valet nästa år, säger Tobias Baudin.

Ombudsman Elisabeth Brandt Ygeman har utsetts till att leda LOs valarbete. Valmanifestet kommer att presenteras vid en särskild valkonferens med förbunden och LO-distrikten den 6 februari 2014. Målet är att 60 procent av LO-förbundens medlemmar och 80 procent av de förtroendevalda ska rösta på Socialdemokraterna i riksdagsvalet 2014.

I Europapavalet är LOs budskap: Rösta för fler jobb och Ordning och reda på arbetsmarknaden! Motverka social dumpning.

Ambitionen är att höja valdeltagandet bland LO-förbundens medlemmar och öka andelen S-röster i EU-parlamentsvalet. Minst 50 procent av LO-medlemmarna ska rösta i parlamentsvalet och minst 50 procent ska rösta på Socialdemokraterna.

LOs valledning

Tobias Baudin, Elisabeth Brandt Ygeman,  Rasmus Korsvall,  Birgitta Heijer,  Lasse Thörn,  Ola Pettersson,  Pernilla Lund, Tobias Gerdås, Ewa Lundell, Marie Linder, Loa Brynjulfsdottir, Lise-Lotte Lenberg.

Läs inriktningen för LOs valarbete.

Christina Jonsson/LO/SE
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.