Facket direkt facketdirekt.nu

Investera mer för att få fler i arbete

Ekonomi LO-ekonomerna har dystra utsikter för de kommande åren. Tillväxten blir svag och arbetslösheten blir fortsatt hög. Satsningar på vägbyggen, järnvägar och bostäder är ett effektivt sätt att stimulera konjunkturen.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Ola Pettersson vid presentationen av Ekonomiska utsikter hösten 2014.
Ola Pettersson vid presentationen av Ekonomiska utsikter hösten 2014. Foto: Anders Larsson

Dystra två år

BNP-tillväxten i Sverige förväntas bli drygt 2 procent under 2015 och 2016. Arbetslösheten 2015 och 2016 ligger kvar på 7,7 respektive 7,6 procent. LOs prognos för den ekonomiska utvecklingen för de kommande två åren är sämre än vad regeringen och Riksbanken förutser.

- Vi har internationellt en långdragen lågkonjunktur och det går särskilt dåligt på Sveriges stora exportmarknader i Europa, säger LOs chefsekonom Ola Pettersson.

Mer konsumtion behövs

De svenska hushållens sparande ligger på en historiskt hög nivå. Men osäkerhet om framtiden gör att de inte vågar dra ner på sitt sparande.

- Vi tror inte att hushållen kommer att börja konsumera mer och spara mindre. Framtiden är för osäker. Därför måste det offentliga ta första steget.

Satsa och bygg

LO-ekonomerna föreslår att 70 miljarder ska satsas på att bygga vägar, järnvägar och bostäder, liksom att trygga välfärden. Detta ska leda till 100 000 nya arbetstillfällen och trycka tillbaka arbetslösheten med 2 procentenheter. Satsningarna ska vara lånefinansierade för att ge konjunkturstimulans. 

Åtstramning inte rätt metod

- Argumenten för den här politiken har stärkts på senaste tiden. Vi ser att den europeiska åtstramningspolitiken inte leder rätt. Också i den internationella ekonomkåren ökar stödet för en ekonomisk politik av det snitt vi föreslår, säger Ola Pettersson. 

Ekonomiska utsikter hösten 2014

Christina Jonsson
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.