Facket direkt facketdirekt.nu

Jämställdheten i LO ökar – men långsamt

Organisationsfrågor En ny rapport visar att kvinnor är underrepresenterade på alla nivåer i facket. Detta trots att LO haft en jämställd representation som målsättning i tretton år. Med den här takten tar det 62 år till innan jämställdheten är genomförd, det är inte värdigt, sa Joa Bergold.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Joa Bergold, jämställdhetsutredare, LO.

Facklig feminism

Nu måste vi starta ett långsiktigt och mycket målmedvetet arbete för att öka antalet kvinnor på ledande poster inom LO och förbunden, säger LOs ordförande Karl-Petter Thorwaldsson som kommentar till rapporten Jämställd representation 2013 – om mäns och kvinnors inflytande och makt i LO.

Rapporten har skrivits av statsvetaren Emil Johansson och LOs jämställdhetspolitiska utredare Joa Bergold. Den är en del av genomförandet av den fackliga feminism som skrevs in i LOs stadgar 2012.

Kvinnor är underrepresenterade

Vid ett seminarium på LO-kansliet i Stockholm diskuterades rapporten under onsdagen.

Författarnas kartläggning visar att kvinnor är underrepresenterade på alla nivåer i fackföreningsvärlden, alltså på poster i de lokala fackklubbarna, i förbunden och LO.

– Detta trots att LO har haft en jämställd representation som målsättning i tretton år. Med den här takten tar det 62 år till innan jämställdheten är genomförd, det är inte värdigt, sa Joa Bergold.

– LO borde vara en viktig aktör i jämställdhetsdebatten. Nu får vi sluta tala om den fackliga feminismen och börja göra också, tillade hon.

Det går att läsa rapporten på flera sätt

Å ena sidan går jämställdheten går faktiskt framåt, den kvinnliga representationen ökar. Å andra sidan går det långsamt och kvinnors underrepresentation ökar ju mer makt som står på spel.

Fortfarande är det så gott som bara män, som arbetar med själva kärnan i den fackliga verksamheten: avtals- och förhandlingsfrågor.

Olika strategier i förbunden

Emil Johansson, Rapportförfattare– Ett problem med sådana här sammanställningar som vi har gjort i rapporten är att enskildheter försvinner, menar statsvetaren Emil Johansson. Både sådant som hur könsfördelningen bland medlemmarna är i de enskilda förbunden och att en del förbund har kommit mycket längre i sitt jämställdhetsarbete.

IF Metall, HRF och Livs har hittills lyckats bäst. De tre förbunden har haft lite olika strategier, men gemensamt för dem är att de har arbetat målmedvetet för jämställdhet i frågeställningar och beslut. I IF Metall är kvinnorna till och med överrepresenterade på vissa organisationsnivåer.

Konflikter och krav

Lina Thomsgård, RättviseförmedlingenLina Thomsgård, som är initiativtagare till Rättviseförmedlingen, betonade att vägen mot jämställdhet kräver beslutsamhet och envist arbete.

– Det finns konflikter kring de här frågorna och de måste lyftas och diskuteras, så att man kommer framåt.

Lenita Freidenvall, statsvetare och expert på kvinnors representation, förordade en policy och handlingsplan för att komma vidare.

– Den ska innehålla nyckeltal och tidpunkter, som kan prickas av efter hand.

– Kanske ska det inte vara bara målsättningar i policyn utan krav, som får konsekvenser om man inte genomför dem, lade Lina Thomsgård till.

Ketchupeffekt

Karl-Petter Thorwaldsson avrundade seminariet med att säga att man inte ska underskatta problemen kring att genomföra den fackliga feminismen.

Det kommer ta tid, precis som det tog tid för kvinnorna att erövra arbetsmarknaden på 1950- och 60-talen. Men troligtvis kommer det gå till nu som då, att det blir en rejäl ketchupeffekt när det väl kommer igång.

Thorwaldsson förde in det omgivande samhället i bilden, att Sverige har en mycket könssegregerad arbetsmarknad, vilket bidrar till att en del fackförbund också blir det. Det vinner ingen på, menar han.

– Alla organisationer mår bäst av att män och kvinnor är med. I Norge har de inte kommit på en enda nackdel med att lagstifta om kvinnlig representation i bolagsstyrelser, inte en enda, påpekade han.

Läs rapporten här (pdf)

Se seminarium i LO Play

Se bildpresentation här (ppt)

Anita Björkqvist Anders Larsson
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.