Facket direkt facketdirekt.nu

Jämställdhetsbarometern synar läget inför 8 mars

Anställningsvillkor Jämställdhetsbarometern är en rapport som LO ska ge ut årligen i samband med internationella kvinnodagen med start i år. Arbetsliv och omsorgarbete synas ur både ett klass- och ett könsperspektiv.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Sveriges Jämställdhetsbarometer 2014
Ulrika Vedin, Joa Bergold och Karl-Petter Thorwaldsson presenterar Jämställdhetsbarometern. Foto: Christina Jonsson

Ska bli årlig rapport 

Jämställdhetsbarometern är en rapport som LO ska ge ut årligen i samband med internationella kvinnodagen med start i år. Arbetsliv och omsorgarbete synas ur både ett klass- och ett könsperspektiv. Det är en jämförelse av skillnader i villkor mellan kvinnor och män men också mellan arbetare och tjänstemän.

Jämställdhetsbarometern 2014 heter Tid, makt och pengar. Det finns tydliga könsskillnader på den svenska arbetsmarknaden men det finns också tydliga klasskillnader.

Vi ska prata klasskillnader också

Karl-Petter Thorwaldsson inledde presskonferensen och menar att också LO har ett ansvar att få till förändringar.

- Sverige har försökt dölja att så många kvinnor jobbar deltid. Vi måste återinföra diskussionen till att gälla både klass och kön. Vi måste ändra bilden av svensk fackföreningsrörelse från en väldigt manlig framtoning. 45 procent av LO-förbundens medlemmar är kvinnor. LO är inblandade i att besätta 800 positioner så här måste vi ta en diskussion i LOs styrelse, sa LOs ordförande.

Tredimensionell fråga

Jämställdheten är en tredimensionell fråga om tid, makt och försörjning. Jämställdhetsbarometern ska presenteras varje år framöver, i minst 10 år, för att jämförelser ska kunna göras över tid.

- När det gäller senaste avtalsrörelsen gick det bra på lönesidan men inte när det gäller maktfrågan, sa Karl-Petter Thorwaldsson.

Det är Ulrika Vedin och Joa Bergold, utredare på LO, som skrivit rapporten. Fem områden har granskats, villkoren i arbetslivet; villkoren i familj och hem; villkoren för att kombinera arbetsliv, familj och hem; de ekonomiska villkoren; hälsokonsekvenser av villkoren i arbetslivet, familjen och hemmet.

En röd tråd genom de områden som granskats är att kvinnor i arbetaryrken har de sämsta villkoren.

- De servar alla andra i 24-timmarssamhället, säger Ulrika Vedin.

Ett nytt lönemått

Vanligtvis brukar löneskillnader mellan kvinnor och män redovisas med månadslöner motsvarande heltid.

- Vi menar att det istället är viktigt att synliggöra de faktiska månadslönerna, som också speglar det utbredda deltidsarbetet bland kvinnor. Därför introducerar vi ett nytt lönemått, faktisk månadslön, säger Ulrika Vedin.

När man tittar på både lön och tjänstgöringsgrad har män i tjänstemannayrken nästan 20 000 kronor mer i lön per månad jämfört med kvinnor i arbetaryrken. Huvudorsaken till de stora klyftorna är deltidsarbetet.

Tidsbristen är individualiserad

- Den största anledningen till att så många jobbar deltid är brist på heltidstjänster, säger Joa Bergold.

Kvinnor arbetar deltid i högre grad än män och kvinnors problem med arbetstiden skiljer sig åt vad gäller arbetarkvinnor och kvinnor i tjänstemannayrken. Kvinnor i arbetaryrken har problem med att jaga extratimmar för att få ekonomin att gå ihop. Tjänstemannakvinnor har problem med oreglerade arbetstider och att man ständigt ska vara tillgänglig.

- På så sätt är tidsbristen individualiserad. Det gränslösa arbetet kan vara en splittrad vecka där man sitter vid telefonen och väntar som då är obetald arbetstid. Kvinnor i tjänstemannayrken är stressade för att hinna i tid att hämta barnen på förskolan. Livspusseldebatten måste handla om tid makt och pengar. Vi måste börja tala om försörjning, menar Joa Bergold.

Så vill LO stärka kvinnors ställning

Detta är förslag på reformer som LO vill se för att stärka kvinnors ställning i arbetslivet:

  • Lagstiftningen ska stödja rätten till heltid och trygga anställningar.
  • Föräldraförsäkringen ska tredelas. LO vill i ett första steg att fyra månader reserveras för vardera föräldern.
  • I verksamheter som finansieras med skattemedel ska rätten till heltid och trygga anställningar göras till norm.
  • Stärk statsbidragen till kommuner och landsting med 30 miljarder kronor. Detta bör komma kvinnor i arbetaryrken till del genom förbättringar av arbetsvillkoren.

Traditionella LO-frågor

Slutsatser från rapporten ger att kvinnor har brist på tid, makt och pengar. De förslag till åtgärder som LO vill se tjänar alla på. Det är egentligen LOs vanliga krav på heltid, att minska otrygga anställningar och särskilda insatser på kvinnodominerade arbetsplatser. 

Se hela presskonferensen på LO Play.

Se fler diagram.

Christina Jonsson
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.