Facket direkt facketdirekt.nu

Jobben viktigaste valfrågan för LO-medlemmar

Opinionsbildning Hela 78 procent av 3 000 intervjuade LO-medlemmar anser att regeringen misslyckats med att bekämpa arbetslösheten och 52 procent tycker att utvecklingen är på väg åt fel håll.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Medlemmar i IF Metall framför betonglastbil.
Medlemmar i IF Metall framför betonglastbil. Foto: Lars Forsstedt

Novusundersökning i riket

Novus intervjuade i augusti 3 000 medlemmar i LO-förbunden kring viktiga valfrågor, på uppdrag av LO. Där visas att jobben är den fråga som är klart viktigast för de intervjuade. Därefter följer socialförsäkringarna med a-kassa och sjukförsäkringen. Tredje viktigaste frågan gäller invandring och integration. Siffrorna i undersökningen gäller här för riket.

Välfärd och jobb före skattesänkningar

För att skapa nya arbetstillfällen pekar 75 procent av de tillfrågade på behovet av mer investeringar i välfärd och infrastruktur. Bara 8 procent tror att skattesänkningar är rätt väg till fler jobb. 84 procent vill också att mer resurser satsas på mer välfärd i deras kommuner även om det innebär höjda skatter. (Läs S förslag om En ambitiös jobbpolitik. För alla.)

En röst på SD är en röst på M

LOs vice ordförande Tobias Baudin är ansvarig för LOs fackliga valrörelse.Tobias Baudin på facklig valturné.

- Det finns en mycket stark önskan bland LO-förbundens medlemmar att Sverige ska välja en ny politisk inriktning. Med det parlamentariska läge som råder nu är risken stor att vi får en blåbrun sörja där Fredrik Reinfeldt fortsätter regera med stöd av Sverigedemokraterna. En röst på SD är därför en röst på Reinfeldt som statsminister, säger Tobias Baudin.

Inkomstskillnaderna har ökat

Inkomstskillnader är ett annat område som undersökts. 50 procent av de tillfrågade upplever att inkomstskillnaderna ökat i deras närområde de senaste fem åren. 20 procent är negativa till att det är så. ( Läs S förslag till åtgärder för minskade klyftor.)

Brister i välfärden oroar

När det handlar om välfärden är 37 procent oroliga för att inte få sjukvård om man blir sjuk. 25 procent av tillfrågade LO-medlemmar oroar sig för att inte få plats på äldreboende när man vill ha det och 38 procent är ganska oroliga. Hela 44 procent är oroliga för att pensionen inte kommer att räcka när den dagen kommer. (Läs S förslag En pålitlig välfärd. För alla.)

Utvecklingen går åt fel håll

De tillfrågade har också fått svara på frågan om man tycker utvecklingen går åt rätt eller fel håll på ett antal områden. Hela Novus-undersökningen kan läsas i bifogade pdf.

Stöd för LOs krav i S valmanifest

Socialdemokraterna är det politiska parti genom vilket vi oftast kan få igenom våra fackliga krav. Nu har Socialdemokraterna släppt sitt valmanifest. Vi länkar i texten till de förslag i S-manifestet på de områdenTobias Baudin valrörelse 2014 som mest oroar LO-förbundens medlemmar. Här finns också en länk till hela Socialdemokraternas valmanifest – Kära framtid.

Hela Novus-undersökningen, på uppdrag av LO, augusti 2014

Socialdemokraternas valmanifest - Kära framtid

 

Christina Jonsson
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.