Fråga facket Fråga facket

Johan Danielsson: EU måste sätta stopp för smitarna

Jämlikhet Johan Danielsson tvekar inte när han får frågan om vad EU-samarbetet bidrar till för Sveriges del. Ekonomisk tillväxt säger han reflexartat och tillägger lite självklart att det betyder jobb och välfärd. Men, säger den facklige kandidaten som är nummer två på Socialdemokraternas lista i EP-valet, det goda med EU-samarbetet solkas ned av de han kallar för smitarna.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Johan Danielsson (längst till höger) vill sätta stopp för smitarna, de företag som utnyttjar EU för att slippa undan skatt och arbetslivsregler.

EU måste motverka skatteflykt

I dag kan ett företag flytta sitt säte från ett land till ett annat utan att bedriva någon verksamhet i det nya landet. Den enda anledningen till att göra det är att undvika skatter och fackliga regler. Johan Danielsson menar att situationen är ohållbar och att EU måste motverka skatteflykt istället för att som i dag bygga system som uppmuntrar till det.

- Det kommer att behövas ambitiösa initiativ från EU de kommande åren. Bland annat måste vi få på plats en bindande åtgärdsplan för att bekämpa skatteflykt. Om vi inte agerar nu så försvårar det våra möjligheter att finansiera välfärden.

- Det här är någonting som vi Socialdemokrater och fackliga organisationer kämpar emot redan i dag i Europaparlamentet och det behöver vi fortsätta med nästa mandatperiod, säger Johan Danielsson.

En jämställdhetsstrategi för kvinnors ekonomiska självständighet

Under senare år har vi sett hur jämställdheten tagit både steg framåt och steg bakåt i EU. Irland tillåter numera fri abort medan Ungern förbjuder genus-studier på universiteten och drar in finansieringen till kvinnoorganisationer. Utvecklingen haltar och det i en tid när det skulle behövas mycket mer insatser för jämställdheten. 

Nya studier visar att det med dagens förändringstakt skulle ta 1 000 år innan kvinnor tjänar lika mycket som män på den europeiska arbetsmarknaden.

- Det är en oacceptabel situation som också är skadlig för EUs ekonomiska utveckling. Ett ökat deltagande på arbetsmarknaden av kvinnor är en förutsättning för hållbar tillväxt i EU, säger Johan Danielsson.

- Därför kräver LO en jämställdhetsstrategi med bindande mål för medlemsstaterna som bland annat tar sikte på kvinnors situation på arbetsmarknaden.

Kostnaden för klimatomställningen måste fördelas jämlikt

Utmaningarna för en Europaparlamentariker är inte vare sig få eller små. De svenska kollektivavtalen ska skyddas, skattesmitarna stoppas och jämställdheten sättas i förarsätet. Men det finns fler utmaningar för en Europapolitiker. Klimatfrågan är en sådan. 

- Klimatförändringarnas betydelse kan inte överskattas. Vi måste ställa om våra samhällen. Gör vi inte det i dag så leder det till sämre liv för kommande generationer.

- Det här är en tydlig fråga där vi behöver EU-samarbetet. Vi kommer inte klara av att ställa om våra samhällen utan EU. Vi kommer heller inte klara av det globalt om inte EU tar på sig en ledande roll.

Johan Danielsson inser att kostnaden för klimatomställningen måste fördelas jämlikt.

- Om det bara är vanligt folk som ska bära kostnaden för omställningen så kommer det inte att finnas ett folkligt stöd för de nödvändiga åtgärderna och då riskerar alltihopa att gå i baklås.

- Klimatomställningen måste gå hand i hand med att vi bättre lyckas beskatta de rikaste, men också att vi får en mer jämlik fördelning av det vi tillsammans skapar.

Läs mer om Johan Danielsson och LOs kampanj inför Europaparlamentsvalet den 26 maj här