Fråga facket Fråga facket

Johan Danielsson – LO-förbundens gemensamma EU-kandidat

Anställningsvillkor Johan Danielsson är LO-förbundens gemensamma kandidat inför EU-parlamentsvalet på Socialdemokraternas lista. Det är första gången samtliga av LOs medlemsförbund presenterar en gemensam kandidat.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Till vardags är Johan EU-samordnare på LO, vilket dels innebär att ansvara för den interna samordningen med förbunden, men också ett ansvar för LOs externa påverkansarbete gentemot riksdag, regering och EU:s institutioner. Han sitter även i Europafackets styrelse.

Vilka utmaningar ser du med EU-projektet i dag?

– EU-samarbetet står inför stora utmaningar. Den politiska utvecklingen i flera medlemsstater förlamar EU. När högerextrema partier tar plats i allt fler regeringar ökar splittringen och gör det svårt för EU att fatta beslut i många viktiga framtidsfrågor. Samtidigt finns det en ökad insikt om att den ökade ekonomiska och sociala ojämlikheten är skadlig för både tillväxten och demokratin. Det finns med andra ord jordmån för en socialdemokratisk motoffensiv.

Varför har LO-förbunden valt att presentera dig som gemensam kandidat?

– Förhoppningsvis är det för att förbunden baserat sitt beslut på det arbete jag gör på LO, den valrörelse jag bedrev i valet till Europaparlamentet 2014 och att de bedömer att jag kan göra ett bra arbete i parlamentet samt flytta fram positionerna för LO-förbundens medlemmar.

Vad vill du arbeta med i Bryssel?

– Att säkerställa att alla som arbetar i Sverige gör det på svenska kollektivavtal; helt enkelt att EU:s inre marknad inte leder till konkurrens med löner och arbetsvillkor. Det handlar dels om att ändra de grundläggande spelreglerna i EU:s fördrag, men också att ändra specifik branschlagstiftning för att till exempel få slut på den osunda konkurrensen på vägtransportmarknaden.

Hur kan man arbeta för att förbättra svenska arbetsvillkor på EU-nivå?

– Förutom att bekämpa osund konkurrens och lönedumping handlar det om att fortsätta driva på för en förbättrad europeisk arbetsmiljölagstiftning som säkerställer att människor inte dör på grund av sitt arbete. Men också att EU har moderna regler kring övergång av verksamhet som skyddar arbetstagares rättigheter, att reglerna kring bemanningsföretag inte leder till missbruk och så vidare. EU:s regelverk påverkar på många sätt arbetstagares position på arbetsmarknaden. Det är därför vi måste vara aktiva på EU-nivå – för att slåss för våra rättigheter.