Facket direkt facketdirekt.nu

Klimatretorik och praktik i Almedalen

Ekonomi Allt är i princip på plats för att trycka på knappen som gör oss oberoende av fossila bränslen till 2040-50.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Helena Jonsson, LRF och Karl-Petter Thorwaldsson, LO
Helena Jonsson, LRF och Karl-Petter Thorwaldsson, LO

LO och LRF har hittat varandra i en gemensam fråga.

LRFs ordförande Helena Jonsson har varit frustrerad över att vi i Sverige inte använder oss av våra stora möjligheter för omställning till grön ekonomi.

- Vi tänker samma sak som LO. Ska Sverige utvecklas och bli ett modernt samhälle och ta hand om de stora utmaningar vi har, bör vi ställa om till en grönare ekonomi. Vi pratade om det här och har så mycket gemensamt och ser så många möjligheter både för LOs och LRFs medlemmar. Så kom samarbetet till.

Arbetsplatsbesök blev ögonöppnare

För LOs ordförande Karl-Petter Thorwaldsson var det ett arbetsplatsbesök som gjorde honom besjälad av tanken på en omställning till en grön basindustri. Han besökte företaget Preem, där man raffinerar diesel och bensin och informationen som gavs var en ögonöppnare.

- Redan i dag består bränslet till 30 procent av tallolja från Piteå. Hur kan jag inte veta att 30 procent av det jag tankar kommer från svensk skog? Här finns något fantastiskt. Det man berättade för mig på Preem, och om den svenska skogsvaran räcker, så kan vi på ganska kort tid ersätta fossila bränslen till hela den svenska bil- och lastbilsflottan. Då ringde jag till LRF för att fråga om detta verkligen var sant.

LRFs medlemmar sitter på en guldgruva

- De som sysslar med jord och skog har dubbel anledning att engagera sig i den här frågan. Dels är vi potentiella producenter av energi och dels är vi beroende av fossil energi i dag. Vi sitter på en guldgruva när det gäller biomassa. Det är på våra medlemmars marker allt växer.

LOs ordförande ser fler jobb

- Oavsett vad vi tycker i andra frågor så har vi inget val. Vi måste ställa om från fossila bränslen. Kan vi dessutom gå före andra länder med en teknik och visa på att vi kan klara det och skapa, i runda svängar, 10 000 jobb på orter långt från våra stora städer på orter där folk går utan arbete så är det en stor bonus. Det kan bli en stor tillväxtfaktor för både jobb och utvecklingen i Sverige, menar Karl-Petter Thorwaldsson.

Färdigt för att sätta spaden i jorden

Det som fattas i den här ekvationen är långsiktiga spelregler så man kan räkna på en kalkyl som håller mer än två år. Det är stora investeringar som behöver göras.

- Då behövs säkra villkor och att veta hur det ska finansieras. Råvarorna finns, tekniken finns och till och med planer och ritningar finns. Det finns de som är färdiga att sätta spaden i backen men vågar inte göra investeringen. Därför sluts lite okonventionella allianser för att trycka på politikerna, säger Helena Jonsson.

2040 kan vi ha avvecklat fossila bränslen

Thomas B Johansson är professor Emeritus på internationella miljöinstitutet vid Lunds universitet.

- I stort sett är det bara att sätta igång. Vi har väldigt mycket råvaror i Sverige. Vi har tillväxt i skogen och vi har en stor råvarubas som kan användas utan att vi behöver göra kalhyggen. Det räcker att utnyttja den årliga tillväxten. Det handlar inte bara om att minska klimatutsläppen. Det handlar om att positionera svensk industri och skapa jobb i Sverige, om att skapa försörjningstrygghet på energiområdet och om hälsa och attraktiv samhällsutbyggnad och andra miljöfrågor. En lång rad värden skapas genom sådan utveckling.

Thomas B Johansson anser att vi kan göra väldigt mycket redan nu och fram till 2040 kan vi ha avvecklat fossila bränslen helt.

- Det kan ske genom effektivare transportsystem, effektivare fordon, eldrift, biodrivmedel. Men vi kan inte bara göra en sak. Vi måste göra alla sakerna i samverkan. Det är först då vi kommer upp i de volymer som krävs och vi kanske till och med kan exportera biodrivmedel.

Risker och hinder

Enligt Thomas B Johansson är de största riskerna att inte göra något och enligt Karl-Petter Thorwaldsson är det största hindret att staten har enorma skatteintäkter från fossila bränslen.

På detta område finns inte bara de vanliga investeringsriskerna utan också politiska. Kommer det här att fungera på marknaden?

Per Bolund, riksdagsledamot för MP, tycker det är synd och skam att de som regerat i åtta år inte fört detta område vidare. Denna regering har visat både bristande vilja och inkompetens.

- Det handlar om enrgisäkerhet också. Vi kan göra oss mindre beroende av energitillgångar i mer eller mindre trevliga stater. Det är bättre att investera i den svenska skogen. Med en ny regering, och vi får vara med, kommer det att bli skillnad. Vi är beredda att starta pilotprojekt och vi måste ge stöd eller prisgaranti till de första investerarna.

Anders Ygeman, riksdagsledamot för S, anser att vi måste sätta upp tydliga mål för alla inblandade branscher.

- Vi måste vara ärliga med att alla system innebär att priset på fossila bränslen kommer att höjas. De som köper de mest energislukande bilarna måste vara med att finansiera de mindre energikrävande. Det kommer över sikt att bli dyrare att använda fossila bränslen.

Thomas B Johansson menar då att även om bränslekostnaden då går upp så går samtidigt förbrukningen ner.

Ny chans att ta ledningen

Våra grannländer satsar mer än Sverige på detta område även om vi ligger bra framme. Vi bör investera 2 procent av BNP i grön ekonomi men Sverige är ännu långt ifrån den siffran.

Sverige var ledande först i vindkraft och sedan hade vi de bästa solcellerna men vi vågade inte satsa, så andra länder gick före.

- Nu har vi en ny chans. Ska vi ta den? undrar Per Bolund.

Enligt Helena Jonsson vill branschen vara med i utvecklingen och vill inte lämna frågorna till politikerna.

Läs mer i LOs och LRFs gemensamma förslag för att skapa en grön tillväxtstrategi som presenterades i Almedalen. 

Se seminariet i LO play.

Christina Jonsson
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.