Facket direkt facketdirekt.nu

Kvinnor i Asien – det globala fackets framtid

Internationellt Den globala fackliga rörelsen förändras. För två hundra år sedan växte facket fram bland manliga industriarbetare i England. Nu växer facket framför allt i utvecklingsländer och allra mest i Asien. I snabb takt ökar också andelen kvinnor som är fackliga medlemmar.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Tillväxt i Asien

Förskjutningen inom den globala fackliga rörelsen återspeglar förändringarna i världsekonomin. Den ekonomiska tillväxten har varit starkast i Asien och det är också där antalet jobb har ökat mest.

Av alla industrijobb i världen finns i dag över hälften i Syd- och Östasien.

- Vi ser en ökning både av industrijobb och jobb inom turistnäringen. Inte minst har det lett till att vi organiserat fler kvinnor, säger Hemasari Dhatmabumi, från globala facket IUL som organiserar livsmedels- och hotellanställda.

Kvinnorna i en avgörande roll

I den industrialisering vi i dag ser i till exempel Thailand, Kina, Filippinerna och Bangladesh spelar kvinnorna en avgörande roll. Inom många branscher är de flesta anställda kvinnor, som inom klädindustrin. Överhuvudtaget ökar andelen kvinnor i det globala arbetslivet nästan överallt.

Ska det globala facket fortsätta att växa är det avgörande att man lyckas organisera de nya industriarbetarna, men också anställda inom servicenäringar och i lantbruket. Särskilt strategiskt är att lyckas organisera anställda vid stora arbetsplatser, som stora fabriker, sjukhus och plantager. Där går det att bygga stora fackklubbar som kan fungera som motorer för den fortsatta organiseringen.

- Livsmedelsfacken får fler medlemmar i både Afrika och Asien. Där etablerar sig många av de globala livsmedels- och jordbruksföretagen, säger Hans-Olof Nilsson, Livs ordförande och tillika ordförande för det globala facket IUL.

- Många nya medlemmar är kvinnor, tillägger Hans-Olof Nilsson.

Demokratisering av samhället

Fackliga organisationers fokus är att höja löner och förbättra villkor för de anställda, men i kölvattnet av starkare fackföreningar sker också ofta en demokratisering av länderna.

I Sydkorea föll militärstyret när facket blev starkare. I Sydafrika var den fackliga rörelsen Cosatu ledande i kampen mot apartheid. I länder som Belarus och Zimbabwe utgör facket i dag en av de viktigaste delarna av den politiska oppositionen.

Europa fortsatt viktigt

Fortfarande har den globala fackliga rörelsen flest medlemmar i Europa, där facket en gång växte fram. Europa är också fortsatt viktigt eftersom en svagare facklig rörelse här skulle ha en symbolisk verkan i negativ riktning på hela den globala rörelsen.

Samtidigt måste facket växa utanför Europa om det ska bli en rörelse som fungerar som en motvikt till de allt mäktigare multinationella företagen. Av detta skäl har frågan om globala fackliga ramavtal, slutna mellan globala fack och multinationella företag, blivit en huvudfråga i den internationella fackliga rörelsens strategi. Inte minst har svensk fackföreningsrörelse varit pådrivande för att upprätta globala ramavtal.

Kvinnorna i Asien

Ska strategin bli framgångsrik krävs det att fackliga organisationer även utanför Europa har kraft att ställa krav på arbetsgivarna och i synnerhet på stora företag.

Det globala fackets framtid kan vara anställda inom industri och servicenäringar i utvecklingsländer – det handlar om arbetare i Latinamerika och Afrika, men mer än något annat om kvinnor i Asien.

---

Artikeln är en bearbetning från tidningen LO aktuellt på temat Global respekt
Tidningen går att beställa från LO-distribution.

Reine Boström
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.
Missa inte - seminarium