Facket direkt facketdirekt.nu

LO, ABF och SAP satsar på barns läsande

Välfärd Det är viktigt att kunna läsa och förstå det man läser redan i början av skoltiden för att kunna ta del av undervisningen genom hela skolgången.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

LO, ABF och SAP satsar på barns läsande
Stefan Löfven, Helén Pettersson och Karl-Petter Thorwaldsson på barnboksbiblioteket på Södermalm. Foto: Christina Jonsson

Läs för mig 

För att barn ska läsa krävs att vuxna läser. Fler än skolan måste involveras. Den kompetens som finns hos folkrörelserna måste tas tillvara. Det behövs stimulans för föräldrars läsning för sina barn. Det är helt avgörande för Sveriges framtid som kunskapsnation att breda insatser görs tillsammans med en bred upprustning av skolan.

Läs för mig, är namnet på den satsning arbetarrörelsen nu gör för att ta sin del av samhällsansvaret för barns läsförmåga och sätta fokus på läsandet för barn.

Sagostund i barnbokhandeln 

Karl-Petter Thorwaldsson LO, Helén Pettersson ABF och Stefan Löfven Socialdemokraterna samlades i en barnboksboklandel på Södermalm i Stockholm för att presentera sin gemensamma satsning och också passa på att delta i en sagostund med de minsta barnen.  Sagostund för de minsta barnen.

- Vi vet i dag att läsning och läsförmåga är väldigt klassrelaterat. Det krävs riktade insatser i skolvärlden men också i vuxenlivet, sa Helén Pettersson.

Oroande utveckling 

Stefan Löfven är orolig över utvecklingen av läsförmågan och resultatet av den senaste PISA-undersökningen som visar att Sverige nu ligger under snittet.

- Det här slår hårt mot skolan. Läsförmågan är viktig i alla skolämnen. Därför är det viktigt att alla barn kan läsa om vi ska kunna vända skolresultaten, förklarade Stefan Löfven.

Särskilt bland pojkar är detta en allvarlig utveckling. Var fjärde pojke saknar en grundläggande läsfärdighet att helt och hållet förstå vad han läst. Då blir läsningen inte lustfylld. Bara hälften av pojkarna läser på fritiden av eget intresse.

- Kan du inte läsa och ta till dig information blir det också ett demokratiskt problem. Man kan inte ta del av den politiska debatten och kan inte göra sig själv hörd. Så läsförmåga har inte bara med utbildning och bildning att göra utan också med demokrati. Helén Pettersson läser saga.

Tidiga resurser krävs 

Därför är det viktigt att som samhälle ta tag i läsandet och tidiga resurser måste sättas in.

- Det är därför vi vill ha färre barn i klasserna i de lägre åldrarna så lärarna har tid med alla elever. Speciallärare och specialpedagoger måste in tidigt. Om någon elev har problem måste den få hjälp tidigt och inte när man nästan gått ut grundskolan. Vi vill satsa mer på läsningen i förskolan och ha ett test redan i årskurs ett att man kan förstå en enklare text. Det är viktigt med en avstämning redan där.

Stefan Löfven vill också stärka skolbiblioteken och Socialdemokraterna vill också, som del av folkrörelsen, starta en insamling och bidrar med 500 000 kronor.

- Vi riktar oss till våra medlemmar men alla får vara med.

Allt hänger ihop 

Karl-Petter Thorwaldsson ser hur allt i samhället hänger ihop när det gäller läsandet. Stora grupper av dem som kommer ut från gymnasiet har inte tillräckliga kunskaper.

- Tittar vi på statistiken på hur det går för dem utan tillräckliga kunskaper i kärnämnena tar de sig inte in på arbetsmarknaden. Fyra av tio får inget jobb. Det är en enorm social utslagning av att människor inte får med sig läsandet från början. Det är naturligt att den stora insatsen för läsandet sker i skolan men vi måste inom folkrörelsen hitta sätt att få framförallt männen att läsa.

Sex av tio av männen inom LO läser aldrig en bok. Det är de som i sin tur inte läser för sina barn. Det är sedan de barnen som inte klarar gymnasiet och har svårt att få jobb.

- Kan vi göra något från folkrörelsen ska vi göra det. Vi kommer att ställa krav på nästa socialdemokratiska regering men vi måste då också bidra med något själva. Därför har vi startat folkrörelseprojektet med ABF och Socialdemokraterna.

Handlar om barns språkutveckling 

Själva projektet kommer att handla om barns språkutveckling. Alla vuxna behövs för att stimulera barns språkutveckling.

- Alla föräldrar, mostrar, farbröder, farmor och farfar måste stimulera vuxna att förstå vikten av barns språkutveckling, anser Helén Pettersson.

Det finns många exempel på projekt som fungerat väldigt bra. Ett exempel är Läs för mig pappa. Fortfarande finns ett tusental arbetsplatsbibliotek även om det inte längre finns några medel till verksamheten från politiskt håll. Nu bygger allt på eldsjälar.

- Vi måste kunna samla oss från folkrörelserna och hjälpa till. PISA-undersökningen visar på ett dåligt läge och siffror om vuxnas läsande visar på dåliga siffror. Vi tänker samla de lyckade metoder som vi under åren plockat fram under begreppet Läs för mig och se till att få fokus på de här frågorna i våra organisationer. Många människor kommer att bli involverade, sa Helén Pettersson.   

Christina Jonsson
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.