Facket direkt facketdirekt.nu

LO-medlemmarnas prioriterade frågor i valet

Opinionsbildning När 1,5 miljoner medlemmar ställer krav så måste politiken lyssna. Därför har LO genomfört den stora medlemsundersökningen Mitt Sverige - vår framtid.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

LO-medlemmarnas prioriterade frågor i valet

LO sätter egen politisk agenda

När 1,5 miljoner medlemmar ställer krav så måste politiken lyssna. Därför har LO genomfört medlemsundersökningen Mitt Sverige - vår framtid.

Syftet har varit att lägga grunden till en valrörelse där LO sätter dagordningen och driver medlemmarnas frågor.

Politiska prioriteringar

- Fackliga företrädare runt om i landet har under den gångna hösten samtalat med drygt 22 000 medlemmar för att få svar på vilka frågor som LO ska driva under valåret, säger Tobias Baudin, LOs förste vice ordförande.

Alla som har deltagit i undersökningen har tagit ställning till ett antal politiska påståenden.

- Syftet har varit att få fram en prioritering som LO kan utgå ifrån när vi ska påverka politiken, säger Tobias Baudin.

Ökad trygghet

LO-medlemmarnas tydligaste krav är trygga anställningar och lika villkor på jobbet. Dessa två påståenden gav ett absolut bifall på 78 procent respektive 80 procent:

När människor från andra länder arbetar i Sverige ska de ha samma rättigheter som svenska arbetstagare

Arbetsgivaren ska inte kunna stapla korta visstidsanställningar på varandra

Läs mer om resultaten av undersökningen i projektets slutrapport.

Vilka har svarat?

Nästan alla, 94 procent, är medlemmar i ett LO-förbund. Spridningen över landet har varit jämn sett till antal invånare och aktiva medlemmar. I antalet svar dominerar däremot Stockholm. Könsfördelningen på de som deltagit är 59 procent män och 39 procent kvinnor. 

Politisk plattform

Vid en valkonferens den 6 februari presenteras LOs politiska plattform inför valet till Europaparlamentet 25 maj och riksdagsvalet 14 september.

Missa inte att besöka LOs valsajt Sverige kan bättre.

eller

Arbetarrörelsens Tankesmedjas och ABFs sajt inför Europaparlamentsvalet. 

Jonas Wall
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.