Facket direkt facketdirekt.nu

LO sågar regeringens biståndspolitiska plattform

Internationellt LO kritiserar regeringens nya inriktning på biståndspolitiken. Grunden för kritiken är bland annat att regeringen helt utelämnat fackföreningsrörelsen och den svenska erfarenheten av partssamverkan.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Facket utelämnat

Regeringen presenterade nyligen ett förslag till biståndspolitisk plattform. LO är kritisk i sitt remissyttrande över att plattformen saknar en tydlig relation med Politiken för Global Utveckling, PGU. 

LO är också kritisk mot att det är oklart vilka äldre styrdokument som plattformen är tänkt att ersätta.

Enligt LO saknar plattformen ett tydligt folkrörelseperspektiv. Leif Isaksson, ombudsman på LOs internationella enhet:

- Då plattformen har ambitionen att omfatta hela den framtida svenska biståndspolitiken är det anmärkningsvärt att regeringen helt utelämnat fackföreningsrörelsen och den svenska erfarenheten av partssamverkan.

- Lika allvarligt är det att de växande gapen mellan fattiga och rika inte behandlas och att migration enbart beskrivs i positiva ordalag.

Offentlig sektor

Leif Isaksson påpekar också att den offentliga sektorn och dess betydelse för ekonomisk utveckling saknas. Kritiken riktar sig också mot individualiseringen av biståndet.

- Plattformen i den form den föreslagits är tyvärr alltför tunn och ensidigt fokuserad på individlösningar för att vara ett trovärdigt styrmedel för den svenska biståndspolitiken.

Jonas Wall
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.