Facket direkt facketdirekt.nu

LO säger nej till PPM

Ekonomi LO var kritiskt redan när PPM-systemet infördes och vill att det skrotas. Pengarna från PPM-systemet kan i stället exempelvis föras över till inkomstpensionssystemet. Det skulle höja dagens pensioner. Morgondagens pensioner behöver inte bli lägre för det.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

Ny utredning behövs

Regeringen bör tillsätta en statlig utredning med uppgift att analysera alla vinster och förluster som kan uppstå om man avskaffar PPM-systemet och i stället förstärker inkomstpensionssystemet (IP-systemet). Det skulle vara förvånande om PPM-systemet skulle överleva en sådan utredning.

Premiepensionen är nu en del av den allmänna pensionen. Alla som arbetar tjänar in pengar till sin premiepension som är en del av den allmänna pensionen.

Den pensionsgrupp som består av de fyra borgerliga partierna och Socialdemokraterna har initierat ett antal olika utredningsuppdrag. En av utredarna presenterade sitt förslag före sommaren. Hans uppdrag var att se över om premiepensionen fungerar. Han föreslår vissa förändringar efter sin analys.

Börsen skulle öka pensionen

Renée Andersson är utredare på LO och är en av dem som skrivit LOs remissvar om PPM-utredningen.   Renée Andersson

– När PPM infördes framhölls att det var viktigt för folk att ha möjlighet att välja hur man placerar sin premiepension. Man ska se på hela sin livssituation och göra en bedömning om man vill ta mycket eller liten risk när man placerar sin PPM, förklarar Renée Andersson.  

Bedömningen var att det skulle vara mer lönsamt att placera pengarna på börsen än i inkomstpensionen. Den ekonomiska tillväxten brukar ligga på 2-3 procent. En placering på börsen borde ge mer. Även om det skulle gå dåligt på börsen i Sverige kunde det gå bra i Sydamerika eller Asien. Det skulle innebära en form av riskdelning.

– Allmän pension betyder i grunden två saker. Dels att den är allmän så att alla omfattas och minst får någon form av garantipension. Dels ligger i begreppet allmän pension att två personer med samma livsinkomst ska få lika mycket i pension.

Så blir det inte med premiepensionen visar utredningen. De två personerna kan få helt olika premiepension beroende på hur lyckosamma de varit att välja fonder under sitt yrkesliv.

Stora skillnader i pensionspengar

– Vår främsta kritik är att det blir så stora skillnader. Inte beroende på att vi haft olika livsinkomst utan på hur vi valt att placera våra PPM-pengar. Det kan skilja så pass som 3 000-10 000 kr per månad. Det känns helt fel som en del av ett allmänt pensionssystem, förklarar Reneé Andersson.

Det är också få som faktiskt gör ett val. Många känner sig så osäkra att de känner sig tvungna att köpa en rådgivare för att få hjälp med placeringarna. Då får man betala extra för det. Det blir dyrt visar utredningen och de som anlitat en rådgivare har inte fått ut så mycket mer. De har faktiskt fått mindre. Snarare har det skapat en osäkerhet hos folk.

Jobba heltid många år viktigast

Det som diskuteras kring pensionerna nu är förutom PPM-systemet också när vi ska gå i pension. LO framhåller att fokus inte bör ligga på åldersgränser. Det ser LO som sekundärt. Fokus bör i stället ligga på åtgärder för att göra det möjligt att under hela arbetslivet faktiskt jobba ihop så pass mycket pensionsrättigheter att man kan få en bra pension. Då handlar det enligt LO om helt andra saker än regelsystemet.

– Det handlar om att komma in på arbetsmarknaden så man börjar tjäna in pensionsrätter så tidigt som möjligt. Att minska ungdomsarbetslösheten är en viktig del. Att ha möjlighet att jobba heltid om man vill det, har också stor betydelse.  Ofrivillig deltid är inte bra. Då blir det ett ofrivilligt bortfall i kommande pension som påverkar mycket. Ofrivillig deltid ökar bland LO-kvinnor. De sticker ut mest vid en jämförelse med andra grupper. Mellanrum mellan anställningar påverkar också pensionen. Arbetslöshet ger ett stort bortfall då pensionen grundas på a-kasseersättningen som nu är väldigt låg, förklarar Renée Andersson.

Vid sjukersättning, motsvarigheten till sjukpension, är bortfallet beräknat på den bakomliggande inkomsten. Det blir mycket mer i pensionsrättigheter. Åtgärder för att förbättra arbetsmiljön är mycket viktiga så att fler orkar jobba längre och är så lite sjuk som möjligt.

Traditionella LO-frågor för bra pension

– Pensionen handlar egentligen om traditionella LO-frågor, om arbetslivets villkor. Det som är dåligt under tiden man arbetar påverkar också pensionen negativt. Det är här huvudfokus bör ligga, menar Renée Andersson.

– Vi tycker att vi fått belägg för våra farhågor vid införandet av PPM. Det blev inte som man ville. LO föreslår att PPM avskaffas. Utredaren har lagt fram tre olika förslag till förändringar inom nuvarande system. Ett förslag från utredaren är att antalet fonder minskas från 800 till 10 statliga. Ett annat förslag innebär bara en fond men fortfarande i ett fonderat system.

Morgondagens pensionärer

Morgondagens pensionärer skulle bara förlora på skrotandet av PPM under två förutsättningar. Dels måste PPM-fondernas avkastning bli väsentligt högre än avkastningen i IP-systemet. Dagens begränsade vinst på 0,5 procent i PPM-systemet räcker inte för att kompensera för de stora variationer som finns i PPM, både över tiden och mellan individer. Dels finns ett fel i IP-systemet som handlar om att pensionsrätter i IP-systemet bara tillgodoräknas avkastning vid varje årsskifte medan pensionsrätter i PPM-fonderna kontinuerligt tillgodoräknas avkastning. Det betyder att pensionsrätter i IP-systemet ger ränta med ett halvt års eftersläpning och att morgondagens pensionärer skulle förlora drygt 300 kronor i månaden på en avgiftsväxling. Detta principiella fel bör omedelbart åtgärdas.

Höjd avgift ger högre pension

Ett sätt att avveckla PPM-systemet kan vara genom att inga nya medel tillförs PPM-systemet, men att dagens PPM-fonder blir kvar. Den del av pensionsavgiften som idag går till PPM-systemet skulle istället kunna föras över till inkomstpensionssystemet genom att avgiften till inkomstpensionen höjs till 18,5 procent. Det skulle ge ytterligare 37 miljarder till inkomstpensionssystemet och den så kallade bromsen skulle kunna tas bort med effekten att pensionerna skulle kunna ökas med 500 kronor per månad.

Christina Jonsson
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.