Facket direkt facketdirekt.nu

LO storsatsar på ett mediehus

Opinionsbildning LOs styrelse har tagit beslut om ett samarbete i ett gemensamt mediehus där de LO-förbund som önskar ska kunna samla sina tidningar.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Christina Jonsson

Samarbete ger vinster

Det beslutsunderlag LOs styrelse tagit ställning till handlar om ett samarbete i ett gemensamt mediehus.

- Genom att samla flera tidningar under ett tak, både i gemensamma lokaler och vissa administrativa funktioner, hoppas vi skapa bättre möjligheter att utveckla tidningarnas förmåga än vad varje enskild tidning kan göra idag. Särskilt på det digitala området, säger LOs förste vice ordförande Tobias Baudin.

Nu när LOs styrelse fattat beslut kan arbetet komma igång med förverkligandet.

Nästa steg

Liv Beckström, chefredaktör på Kommunalarbetaren, leder projektet.   Liv Beckström, chafredaktör på Kommunalarbetaren

- Det som nu händer är att tidningarnas ägare via sina förbundsstyrelser ska ta ställning till om de ska ansluta sin tidning eller inte till mediehuset och att det också startas ett projekt för införandet. Denna process blir nästa steg efter att LO-styrelsen tagit ett första viktigt och historiskt beslut att starta ett mediehus.

De stora vinsterna med ett mediehus ligger i att kunna samla resurser och satsa på ett sätt som var och en inte har möjlighet till.

- Vi förmår så mycket mer tillsammans än var för sig på det digitala området som blir en allt viktigare ingång till läsning och läsarkontakter. Samlar vi ett antal kunniga journalister och andra redaktionella medarbetare under ett tak så lär vi av varandra, kan bolla idéer, utbilda oss ihop och också göra vissa nyhetsjobb tillsammans, när det är motiverat. En större arbetsplats har fler möjligheter till utveckling. Vi kan också samordna en del inköp och använda pengarna smartare, säger Liv Beckström.

Förbunden tar besluten om medverkan

I LOs styrelses beslut ligger att varje chefredaktör, som tidigare, ska ha det publicistiska ansvaret för innehållet och att tidningen redigeras enligt den policy som ägarna beslutat om, och för tidningens budget.

- Den verkställande direktör som anställs får ett övergripande ansvar för mediehusets ekonomi, kostnader och intäkter, men har inget med journalistik eller tidningarnas innehåll att göra. Vd ska med sitt speciella kunnande frigöra tid för chefredaktörerna åt tidningsutveckling och opinionsbildning, förklarar Liv Beckström.

Geografiska läget viktigt

Liv Beckström hoppas på ett bra geografiskt läge för mediehuset.

- Lokalerna är viktiga för kvalitén! Vi hoppas få några underhandsbesked så att vi vet hur stora lokaler som kan behövas. Det vore fantastiskt om vi kunde komma igång efter sommaren. Men det hänger på hur snabbt andra beslut kan tas.

Förbundens hemsidor kommer inte att beröras av denna satsning.

- Nej, detta projekt gäller enbart förbundstidningarna och tidningen Arbetet och deras journalistiska hemsidor och pappersutgåvor. Det är viktigt att skilja dessa roller och uppdrag åt, för trovärdigheten.

Medarbetarna blir kvar

- Detta är inte något projekt för uppsägningar, utan för att satsa på arbetsmarknadsjournalistik och opinionsbildning, så det har vi utgått från i projektet.

Liv Beckström vill också tillägga att det här är ett framtidsinriktat beslut och ett projekt med fantastiska möjligheter och med många praktiska saker att lösa på vägen.

   

Christina Jonsson
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.