Facket direkt facketdirekt.nu

LO tar diskussionen mot främlingsfientlighet

LO satsar med att utbilda organisationen och ställer sig också bakom uppropet Oss Alla. I oktober ska arbetsmarknadens parter diskutera med integrationsministern om vad som kan göras mer och i dag är det premiär på LO för en film om de här frågorna.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

LOs andre vice ordförande Ingela Edlund
LOs andre vice ordförande Ingela Edlund Foto: Christina Jonsson

I dag, fredag, är det premiär på en film LO tagit fram. Den är cirka en och en halv minut lång och är tänkt att kunna användas på utbildningar och möten och i verksamheter för att skapa diskussion mot  - Vi har startat arbetet mot främlingsfientlighet med att utbilda den egna organisationen, säger Ulla Lindqvist, som leder arbetet med Alla kan göra något.främlingsfientlighet.

Ulla Lindqvist som håller i Alla kan göra något presenterade filmen tillsammans med samarbetspartnern Alex Bengtsson på Expo.

- Vi startade vårt arbete med att bekämpa främlingsfientlighet med att utbilda vår egen organisation, sa Ulla Lundqvist när hon presenterade filmen.

Långsiktigt arbete

Alla kan göra något är ett långsiktigt arbete inom LO för att motverka diskriminering, främlingsfientlighet och antidemokratiska krafter.  

LOs andre vice ordförande Ingela Edlund är ansvarig för integrationsfrågorna på LO.

 – Vi har varit noga med att inte kalla Alla kan göra något för ett projekt. Vi har satsat extra på frågan tillsammans med förbunden och åtagandet sträcker sig till och med 2014. Efter det ska frågorna finnas med som en grund i allt vi gör. Vi kommer säkert att behöva fortsätta med utbildningarna. Riktat material till Alla kan göra något

 Alla kan göra något ska ge medlemmarna mod, styrka och kunskap genom att erbjuda utbildning till alla förtroendevalda för att de ska kunna diskutera och debattera vår fackliga värdegrund. Som stöd för detta arbete har LO tagit fram korta material till riktade målgrupper. Det är till klubbordföranden, skyddsombud och valberedare. Vi ska arbeta med att påverka debatten och politiken och synas ännu mer i  gymnasieskolan där LO är ute tillsammans med Expo i riktade insatser. Målet är att nå 5 000 unga.

Mångfald är en styrka

Oss Alla är ett upprop som publicerades samtidigt i Aftonbladet och Expressen den 14 september. Det startades av människor som vill att våra barn och barnbarn ska få växa upp i ett land där mångfald är en styrka. Det är ett politiskt och religiöst obundet nätverk av människor som du och jag som vill visa vägen till ett Sverige för oss alla.

– Vi ska åtminstone fortsätta fram till valet med Oss Alla har vi sagt från LOs sida. Det är en viktig markering att uppropet publicerades ett år före valet även om vi valde att inte ta upp det i själva uppropet. Tyvärr tror ingen av oss att alla problem kommer att vara lösta vid valet. Den här diskussionen måste fortsätta.

Ingela Edlund var med och startade nätverket Oss Alla som privatperson. Ganska snart stod det klart att LO-styrelsen ville ställa sig bakom. Också arbetsmarknadens parter är med. Just nu har ungefär 20 000 skrivit under uppropet.

Att våga ta diskussionen

– LO står helt bakom det här uppropet och varför vi engagerat oss så mycket i detta är att det stämmer överens med Alla kan göra något. Det är precis det uppropet handlar om, att våga ifrågasätta, att ta diskussionen, att våga stå upp för det vi säger om allas lika värde. Det är egentligen samma sak som att ställa upp på ett tolerant samhälle.

– Båda dessa satsningar är exempel på hur viktigt det är att vi tar den här diskussionen framöver där vi verkligen ställer upp på dem som drabbas av främlingsfientlighet och intolerans. Både i Alla kan göra något och i uppropet Oss Alla är det tänkt att det ska hända saker framöver också. Det är inte bara ett upprop. Det är ett jätteviktigt första steg för många när man kliver fram och säger, jag ställer upp på det här. Det är inte så lätt alla gånger. Det ska man komma ihåg. När man är omgiven av fientliga åsikter är det inte så lätt att säga ifrån, säger Ingela Edlund. 

Reklam för spännande möte

Den 18 oktober har RIA, Rådet för integration i arbetslivet, ett möte där respektive organisationer och arbetsmarknadens parter ska diskutera med integrationsministern vad som kan göras ytterligare.

– Vi kan göra lite reklam för det mötet. Där hoppas vi att alla som har skrivit på listan och har koppling till arbetslivet också kommer och lyssnar.

Det är också ett antal handledare från Alla kan göra något som skrivit på uppropet. Ett tiotal finns med på den ursprungliga 500-listan.

– Det är inte bara potentater i Stockholm som skrivit på utan folk över hela landet, säger Ingela Edlund.

 

Christina Jonsson
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.