Facket direkt facketdirekt.nu

LO uppvaktade biståndsministern

Internationellt Det svenska biståndet utnyttjas inte optimalt och Sida förstår inte hur facket fungerar. Kritiken framfördes vid ett sammanträde med biståndsministern Hillevi Engström.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

LO uppvaktade biståndsministern
Foto: LO TCO Biståndsnämnd

Sida förstår inte facket

De svenska medlen för bistånd utnyttjas inte på ett optimalt sätt genom Sidas krav och Sida förstår inte hur de fackliga strukturerna fungerar.

Kritiken framfördes när bland andra LOs ordförande Karl-Petter Thorwaldsson och LO-ombudsmannen Leif Isaksson träffade biståndsministern Hillevi Engström i veckan.

- I praktiken innebär Sidas krav att om Världsfackets regionala organisation ska genomföra ett regionalt utbildningsprojekt för medlemsorganisationerna i södra Afrika och detta görs vid ett seminarium i Malawi så ska projektmedlen enligt Sida skickas till den fackliga organisationen som finns i Malawi, säger LOs ombudsman Leif Isaksson.

- Och all administration, kontroll och revision ska utföras där.

Sida argumenterar att kravet skärpts för att de ska kunna bevisa att projektmedel inte stannar på vägen till mottagarna. Sida har ökade krav på att projekt som finansieras via LO-TCO Biståndsnämnd ska transferera projektmedel så långt ut på fältet som möjligt.

- Detta är definitivt inte en optimal väg att utnyttja medlen. Dessutom visar det att Sida inte förstår hur de fackliga strukturerna fungerar, säger Leif Isaksson.

Verksamheten det väsentliga

Den fackliga strukturen bygger på att Världsfackets regionala organisation i Afrika har ett uppdrag från sina medlemsorganisationer och en redan uppbyggd struktur för att hantera projektmedel vid det regionala kontoret i Lomé, Togo.

Strukturen innebär att Världsfackets regionala organisation i Afrika har ett helhetsansvar och kan rekvirera, använda och redovisa medlen för det man utfört i Malawi samt sammanställa en resultatredovisning om vilket genomslag verksamheten fick.

- Det är verksamheten som är det väsentliga, inte vart pengarna transfererats, säger Leif Isaksson.

Sidas krav, att föra medlen direkt till Malawi, skulle innebära sämre finansiell kontroll och att Världsfackets regionala organisation i Afrika har mindre inflytande på hur verksamheten genomförs.

- Exemplet visar att Sida i själva verket bidrar till att försvåra arbetet i de strukturer som medlemsorganisationerna själva beslutat om och under åren byggt upp.

- Sida ska återta kraven angående transfereringar till fältet och i stället fokusera på att vidarerapportera verksamhetsresultaten, anser Leif Isaksson.

Vid sammanträdet med Hillevi Engström förklarade den fackliga delegationen att fackets struktur är byggd utifrån vad facket anser vara mest effektivt. Strukturen är inte primärt biståndsberoende.

- Därför hamnar vår fackliga verksamhet i kläm när Sida fokuserar så hårt på att biståndspengar via banksystemet ska transfereras ut till varje land och varje organisation som får stöd, säger Leif Isaksson.

- Facket har ofta regionaler som hanterar övergripande verksamhet och står som mottagare av transfereringar.

Facket kan bidra

Delegationen tog på sammanträdet upp att de fackliga organisationerna kan tillföra ett mervärde vad gäller hållbar utveckling på arbetsmarknader och i samhällen i stort. Exempel är en social dialog på arbetsmarknaden för att bidra till jobbskapande, fackliga och andra mänskliga rättigheter samt sociala skyddssystem och arbetsmiljö.

Fler goda exempel som delegationen lyfte under mötet och som kanske ligger utanför fackets traditionella bistånd är arbetsrätten, konfliktlösning och att facket har erfarenhet av demokrati och god samhällsstyrning.

Delegationen påpekade också att när Sida nu lanserar sitt sysselsättningsskapande biståndsprogram är det viktigt att de tar till sig hela ILOs agenda för decent work med också rättigheter och socialt skyddsnät för arbetstagares arbetsmiljö samt den sociala dialogen.

- Det duger inte att som nu enbart koncentrera sig på sysselsättningsskapande åtgärder. Vi vill se en tydlig breddning av programmet, säger Leif Isaksson.

Ambassaderna behöver kompetens

En fråga som ligger utanför det traditionella fackliga biståndet och som dryftades är de svenska ambassaderna.

- Arbetsmarknadskompetensen vid många svenska ambassader är bristfällig, hävdar Leif Isaksson.

- Facket kan bidra med expertis. Inte minst när Sida ska lansera sitt arbete med sysselsättning.

Leif Isaksson nämner vidare att facket kan bidra med kompetens när ambassadörerna samlas i Stockholm. LO och TCO kan medverka med expertis och genomföra seminarier om den svenska modellen och hur denna integreras i ett bistånd för hållbar utveckling.

- LO och TCO kan också vara en viktig resurs vid främjande resor, besök och aktiviteter – inte minst utifrån att påvisa fördelarna med den svenska modellen på arbetsmarknaden.

- Klimatomställningen berör i hög grad arbetsmarknaden. Då krävs en fungerande partsmodell.

- LO och TCO kan bidra med expertis och annat deltagande i program som innebär omställning till en klimatmässigt hållbar utveckling med grön produktion och gröna jobb, inte minst i utvecklingsländer, tillägger Leif Isaksson.

Reine Boström/LO/SE
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.