Facket direkt facketdirekt.nu

Loa Brynjulfsdottir – ny chef för Internationella enheten


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Internationell på alla nivåer   Loa Brynjulfsdottir

Hennes bakgrund är väldigt internationell, europeisk och nordisk och hon har alltid haft intresset och drivet för, och också jobbat med, de här frågorna på olika nivåer. De senaste åren har det varit som   generalsekreterare på Nordenfacket, NFS.  Där har hon jobbat mest med nordiska frågor som har med gränshinder på arbetsmarknaden att göra. Loa Brynjulfsdottir har också jobbat i Bryssel med EU-, EES- och arbetsmarknadsfrågor.

Arbetsmarknadsfrågor i internationellt perspektiv

– Arbetsmarknadsfrågor i ett internationellt perspektiv har varit lite av min nisch de senaste sexton åren och fackligt de senaste åtta åren. Innan dess har jag också jobbat med partsrelationer, inte på någon sida men som tjänsteman och mellanpart. Det är min yrkesbakgrund.

Under studietiden var Loa Brynjulfsdottir engagerad i biståndsfrågor och mänskliga rättigheter och kopplad till Nordiska Afrikainstitutet i Uppsala och vistades under längre perioder i södra Afrika och på SIDA-stipendium i Namibia.

– Det känns väldigt roligt att också nu föra in den delen som jag aldrig riktigt har haft möjlighet att jobba med sedan studierna. Nu känner jag att jag kan knyta ihop alla dessa erfarenheter, det nordiska, det europeiska och det globala och fackliga- och mänskliga rättigheter och se helheten här på LO.

LO har gott rykte i världen

LO är en otroligt viktig organisation som har ett fantastiskt gott rykte internationellt baserat på det stora internationella engagemang man har haft genom alla år och den solidaritet man visat andra fackliga organisationer runt om i världen, säger Loa Brynjulfsdottir.

– Jag som har jobbat mycket fackligt internationellt ser ju vilket förtroendekapital LO har, vilken respekt man har för LO som organisation. Det gör LO till en tung maktfaktor, också för att vi är en av världens  största fackliga centralorganisationer. Det är en ära att få förvalta det arvet. Det finns också stora förväntningar utifrån på LO.

Den Internationella enheten ska vara bryggan mellan det nordiska, europeiska och globala. Det handlar både om att ta hem det som händer internationellt med trender och idéer som vi får med oss genom våra kontakter och också att driva LOs frågor i internationella sammanhang, förklarar Loa Brynjulfsdottir.

Prioområden i internationell dimension

– Jag ser alla LOs fyra prioriterade områden i en internationell dimension. Det ska vi ha med oss i allt vårt arbete. Allas rätt till arbete är viktigt var man än är och respekten för anständiga arbetsvillkor, Decent Work, är någonting man måste jobba med på alla plan, i alla länder. Det är en förutsättning för att kunna ha ett värdigt liv, att ens rättigheter respekteras, att man har rätten att organisera sig på sin arbetsplats och att man respekteras i arbetslivet. Det blir en grund att stå på.

Loa Brynjulfsdottir är född och uppvuxen på Island men har studerat och arbetat i flera andra länder förutom Sverige, som Tyskland, Kuba, Belgien och Namibia.

– Nu har jag två hemländer, Island och Sverige, säger Loa Brynjulfsdottir.

Christina Jonsson
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.