Facket direkt facketdirekt.nu

LOs ordförandes viktigaste frågor inför valet

Opinionsbildning Den stora frågan är kampen mot arbetslösheten och före valet hoppas vi hitta en lösning på problemen med visstider, vikariat och delade turer.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

LOs ordförandes viktigaste frågor inför valet
Vi måste ut ur massarbetslösheten, menar LOs ordförande.

Karl-Petter Thorwaldsson anger tre områden som allra viktigast för LO att ha fokus på och driva detta valår.

Full sysselsättning

- Den stora frågan är kampen mot arbetslösheten. Våra medlemmar vill se en väg ut ur massarbetslösheten och vi måste vara väldigt innovativa och hitta nya vägar att bekämpa arbetslösheten.  Det är också det vi går till val på. Vi har två mål. Det ena är att vi ska ha den lägsta arbetslösheten i Europa år 2020 och det andra att kunna erbjuda alla ungdomar ett jobb inom 90 dagar. Ska vi lyckas med det krävs att allt fokus ligger på arbetslöshetsbekämpningen. Det är det viktigaste området.

Schyssta villkor

Det andra området är schyssta villkor.

- Jag jobbar mycket med vårt arbete i EU och har ansvar för vårt arbete internationellt. Många av de begränsningar som kommit kring arbetares rättigheter i Sverige med ny lagstiftning kommer från Europa. Mitt uppdrag är att så småningom få bort effekterna av de förändringar som varit de senaste tio åren.

Den viktigaste är Laval-domen. Här har LO och Socialdemokraterna gjort en överenskommelse om ett tiopunktsprogram som är väldigt radikalt.

- Problemen i kvinnodominerade branscher med visstider, delade turer och vikariat har vi ännu inte hittat en lösning på men jag hoppas att vi kan göra det och innan valet kunna presentera en lösning på de problemen.

Jämställdhet

Det tredje området är just jämställdhet som handlar om orättvisa och ojämlika löner, i dag tjänar kvinnor mer än 20 procent mindre än vad männen tjänar.

- Men det är framför allt kvinnors arbetsmarknad som är mycket, mycket sämre än mäns arbetsmarknad. Och då är det just vikariaten, de delade turerna, visstidsanställningar som staplas på varandra. Kvinnorna hinner komma långt upp i åldrarna innan de får sin första tillsvidareanställning. Det är givetvis helt oacceptabelt att det är på det sättet.

Övriga i LOs ledning har sina frågor i fokus detta valår. Tobias Baudin jobbar med vinster i välfärden, Ingela Edlund med näringspolitiken, Torbjörn Johansson med avtalsfrågorna och arbetstiden.

När vi får ny S-regering

- När vi får en ny regering i september får LO en helt annan möjlighet att påverka. Några saker är väldigt viktiga. Vi har en överenskommelse om att höja taket i a-kassan där taket i dag är 670 kronor och där Socialdemokraterna har lovat att höja det till 910 kronor per dag. Det är en jättebra höjning som gör att väldigt många LO-medlemmar som är, eller riskerar att bli, arbetslösa kommer att få 80 procent i ersättning. Det är ett stort steg i rätt riktning.

- Det finns också ett löfte från Socialdemokraterna om att lägga ner fas 3 redan i höst och ersätta det med värdiga jobb till de arbetslösa. Så när vi får en ny regering, kommer LOs roll att förändras och vi kommer att ha mycket större möjlighet att föra LO-medlemmarnas röst i politiken. Sedan 2006 är det i huvudsak näringslivet som stärkt sin ställning i det svenska samhället. Det måste vi ändra på. 

Christina Jonsson
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.