Facket direkt facketdirekt.nu

Unga aktiva ställer krav i Fackligt ungdomsmanifest

Ung i facket I manifestet beskrivs de svårigheter unga lever med på arbetsmarknaden men också de lösningar som ska leda till ett samhälle där unga människor får möjlighet att bli vuxna.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Fackligt ungdomsmanifest 2014

Unga drabbade av försämringar

Ungas situation på arbetsmarknaden har under de senaste åren försämrats rejält. Förutom att vi i Sverige idag har en ungdomsarbetslöshet på nästan 25 procent, har olika reformer urholkat både möjligheter till jobb och anställningstrygghet för de unga.

Kraven i Fackliga ungdomsmanifestet

Några av de krav LOs unga aktiva ställer i sitt nya Fackliga ungdomsmanifest är kraftig begränsning av visstidsanställningar, förbättrad arbetsmiljö, jämställda förhållanden och en ordentlig översyn av lagen om offentlig upphandling, för att motarbeta diskriminering och lönedumpning. 

Svårt stå på egna ben

LOs förste vice ordförande Tobias Baudin är ansvarig för ungdomspolitiska frågor på LO.LOs förste vice ordförande Tobias Baudin

- Dagens arbetsmarknad för unga är ett gytter av möjligheter för arbetsgivare att slippa ta långsiktigt ansvar. I kombination med ökade klyftor i samhället har detta skapat ett hårt och kallt klimat för dem som kämpar för att stå på egna ben, säger Tobias Baudin.

10 000 unga svarade på frågor

LO har frågat cirka 10 000 unga vilken arbetsmarknadsfråga de tycker är viktigast. Samtliga svar uttryckte en ständig kamp för att bli vuxen i ett samhälle som allt mer likar en hinderbana. Visstidsanställningar avlöser varandra, total avsaknad av en aktiv arbetsmarknadspolitik och en skola som inte ger alla samma förutsättningar för breda framtida möjligheter.

Både problemformuleringar och lösningar

Med utgångspunkt från de svar ungdomarna gav har LO/UNG under våren och sommaren tagit fram sitt nya Fackliga ungdomsmanifest. I manifestet beskrivs problemen men också de lösningar LOs unga aktiva ser.

- Genom att presentera våra svar på de svårigheter som unga människor upplever kan vi visa vilken skillnadLOs ungdomssekreterare Malin Norberg facket kan göra. Genom att engagera oss och gå ihop kan vi göra Sverige till ett land där alla har samma värde på arbetsmarknaden, ett samhälle där unga människor har rätt att bli vuxna, säger LOs Ungdomssekreterare Malin Norberg.

LO/UNG är namnet på förbundens gemensamma ungdomsverksamhet. Den samordnas och leds av LOs ungdomssekreterare.

Christina Jonsson
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.