Facket direkt facketdirekt.nu

Makrotillsyn verktyg att förhindra kriser

Ekonomi Makrotillsyn är ett nytt policyområde som växt fram efter den senaste finansiella krisen då det stod klart att det saknades någon som tog ett helhetsgrepp. Inom EU pågår ett omfattande arbete och regeringen har nu gett Finansinspektionen ansvar för den svenska makrotillsynen.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Makrotillsyn verktyg att förhindra kriser
Heidi Elmér, Ola Pettersson och Martin Flodén. Foto: Christina Jonsson

Penningpolitik och makrotillsyn 

Detta diskuterades vid LO-ekonomernas årliga penningpolitiska seminarium där LOs chefsekonom Ola Pettersson, vice riksbankschef Martin Flodén och Skandias chefsekonom Heidi Elmér medverkade.

Martin Flodén menar att fler aktörer behöver diskutera vilka verktyg som behövs.

- Verktygen ska syfta till att stärka bankernas motståndskraft och motverka att risker byggs upp, som alltför snabb kreditexpansion.

Martin Flodén ställde frågan om penningpolitiken är ett lämpligt verktyg för makrotillsynen och nämnde tre synsätt:

1. Fokusera på de traditionella målen: inflation och resursutnyttjande

2.”Luta mot vinden”

3. Prisstabilitet och finansiell stabilitet kan inte skiljas åt 

- Själv står jag nog mellan det första och andra synsättet i vissa situationer. Penningpolitiken kan användas tillfälligt vid kreditexpansion. Det måste göras en avvägning mot inflationsmålets trovärdighet.

Sverige sticker ut 

De svenska riskerna är koncentrerade till bostadssektorn. Bolånemarknaden i Sverige sticker ut.

- Kärnan är hushållens skuldsättning som är hög. Många hushåll har bolån och inte många svenskar äger sin bostad. Man har korta räntebindningstider och ofta rörlig ränta.

- Svensk penningpolitik påverkar hushållens disponibla inkomster. Det vore önskvärt med en mindre andel rörlig ränta.

- Bankerna tar finansiella risker. Bolånen löper ofta på 30 år medan bankerna har finansiering för tre år.

Bostadssituationen är akilleshäl 

Heidi Elmér pekade också på att bostadssituationen är Sveriges akilleshäl. Hon anser att krisen kan förekommas genom förebyggande åtgärder och att lyssna på varnande signaler.

- Nu har vi sett varnande signaler men ännu ingen rökutveckling. Bankerna ska ha en egen beredskap och inte kalla in Riksbanken.

- Det är inte bara bolån som styr situationen utan också hela bostadssituationen med inflyttning till storstäderna och brist på bostäder, menar Heidi Elmér.

Bankerna ska vara solventa 

LOs chefsekonom Ola Pettersson anser att makrotillsyn handlar om att säkerställa att bankerna inte äventyrar stabiliteten.

- Centralbankerna har ansvar för att se till att bankerna är solventa och regeringen har via Finansinspektionen ansvaret för detta. Finansiella stabiliseringsrådet har egentligen ingen annan uppgift än att vara ett diskussionsforum.

Det är viktigt att bankerna har stort eget kapital så att de inte behöver springa till skattebetalarna för det. Om vi jämför med andra länder så ligger Sverige under snittet. Det är svårt att förutse nästa kris så det är viktigt att bankerna har mycket eget kapital.

Regeringen har ansvaret 

Ola Pettersson anser inte reporäntan vara ett viktigt verktyg. Ansvaret vilar på att regeringen har en bra bostadspolitik och att Riksdagen klargör Riksbankens roll i makrotillsynen.

Se hela seminariet i LO play

Presentationsbilder:

Martin Flodén

Heidi Elmér

Ola Pettersson

Christina Jonsson
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.